Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 04, 2018

asul na bilog na buwan

asul na bilog na buwan
nakipagsiksikan ang anino ko
sa mga anino nila Rizal at Bonifacio.
**Melchor F. Cichon.
January 31, 2018

No comments: