Total Pageviews

Search This Blog

Monday, February 26, 2018

Luwa:Kon Ako Mangasawa

Luwa

Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro aswang
Agud sa kada ugsad
May atay ako nga isumsuman.
Melchor F. Cichon
February 26, 2018

No comments: