Total Pageviews

Search This Blog

Friday, March 02, 2018

Pangabay

Pangabay
Ni Melchor F. Cichon.
March 2, 2017

Bisitahan mo ako pagkatapos it sikaeum,
Apang indi mo ako pagdaehan it rosas agod himuon nga korona;
O kantahan mo ako agod mapukaw rang ispirito,
O tueoan mo ako’t euha, o tabingon rang kabaong.
Ro atong kalibutan hay ginhimo nga paraiso
Agod kita hay magkalipay hasta sa katubtuban;
Apang pesimismo ka, owa ka’t paghakat.
Owa kita’t ginparte kunde kasakitan.
Ginhimo ko tanan
Agod permi nga gadabdab ro atong paghigugma.
Apang ginkaingtan mo gid tanan
Bangod magkaiba ro atong kalibutan.

Gangutngot rang dughan nga kalipatan ko ikaw
Bangud parte ka eon kang kabuhi.
Apang ano rang mahimo,
Kon gusto mo gid kakon magpaeayo?
Ku ulihi, habatian ko nga gusto mo nga makipagkita kakon
Agod kaadyon ro eatayan nga ginwasak mo.
Agtunan mo ako pagkatunod ku adlaw,
Apang indi mo gid ako pagdaehan it rosas para himuon nga korona.

No comments: