Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, April 22, 2018

Flash Fictions


Gera 

Ginawasay it napueong soldadong Hapon ro pertaha’t dormitoryo’t mga babayi. Pagkasayod kara ni Obispo Santos, dumaeagan imaw halin sa simbahan agud protektuhan ro mga babayi.
“Gapusa ro Obispo ngaron ag isueod sa sako!” mando ni Kapitan Suho, “Ag itib-ong sa suba!”
Sinueod it mga Hapon ro mga babaying nagatiyabaw.
Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com


Ilabas

Pyesta sa Lezo, Aklan.
May Tagalang bisita si Sariah, si Rosie.
Sa lamesa makita ro litson, ag iba pang putahe.
Mangan-angan, naghambae si Sariah: "Ilabas eon!"
"Ngayong gutom na ako, palalabasin pa ako!” hambae ni Rosie. Busa gumuwa imaw.
“Oops!”,sabi ni Sariah, “ang salitang ilabas ay pananghalian, hindi labas.”
Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.comFishpond

Samtang gabisita ro mag-asawang Jose ag Paz  sa andang fishpond, gin-abangan sanda ni Pedro. Dating agsador imaw ku fishpond ngaron.  Ginabot eagi ni Pedro ra baril ag pinuntariya kay Jose. Pagkakita kara ni Paz, gulping kinupkupan na ra asawa.  Pag-eupok ku baril, eumagpak sa eugta si Paz. Patay. 

Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com
 

No comments: