Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, April 04, 2018

poem, May daeaga

May Daeaga

May daeaga sa binit it karsada
Gachacha pero owa ma't sonata.
Kon maagyan ngani imaw it gwapo,
Ginawayway-wayway nana ra saya
Ag dayon mangayo it kwarta.
**Melchor F. Cichon
April 4, 2018

No comments: