Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, June 06, 2018

Kato Anay

Kato Anay
Ni Melchor F. Cichon.
June 6, 2018

Kato anay
Ro mga paeay
Gasaut-saut
Sa huyop ni Amihan
Ag sa anang idaeom
Ro mga butot, pantat ag aeogsok
Gaeangoy-eangoy,
Gahibayag
Ay bastante ro limpyo nga eumot.
Apang pag-abot ni Indren
Nagkaeaduea
Ro mga gurami, butot, pantat, aeugsok.
Pati ro mga igi ag kuhoe hay nagkaeamatay
Sa kaeanasan.
Pati ro anwang ni Tatay Ulding
Ag ni Lolo Empoy
Hay nagkaeahilo man.
Raya kuno ro paagi
Agod mapuno ro tabungos
Ni Tatay Itsong.

No comments: