Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, June 27, 2018

Sin-o Kita?

Sin-o Kita?
Ni
Melchor F. Cichon

Hueat…
Maabot gid kuno ro atong oras
Nga makasueod kita sa mga malls,
Makatindog sa emtablado ag magdiskurso
Ag makasakay man sa barko ag sa eroplano.
Maabot gid kuno ro atong oras
Nga kon mag-abot ro Presidente it Pilipinas
Indi eon kita pagtipunon sa Guimaras--
Mayad pa ngani kuno ro uhay
Ay kon maeunot, abono ra it paeay.

Mag-hueat eang anay kuno kita
Ay sa ulihi may patindugon nga eskuylahan
Sa atong barangay.
Owa gid abi kuno kita’t nahibadwan
Maski magsueat eang ku atong ngaean.
Mag-inunga eang kuno ro atong hasayran
Ag indi man naton sanda masarangan
Mapakaon, mapaiskuyla, mabistihan.
Dugang eang kuno kita sa pagdagaya’t tawo sa kalibutan.
Kon patindugan abi kuno kita’t ilistaran
Aton man eagi kuno ra nga ginaaywan.
Owa gid sanda kaeubot
Nga buko’t baeay eang ro atong ginakinahangean.
Paris kanda gusto man naton nga may obra, may pangabuhian
Agod indi eon kita mag-agwanta
Sa init ag sa uean.
Indi eon kita mag-agwanta
Nga owa’t ilabas, owa’t ihapon,
Agod indi eon kita
Mag-agwanta sa mga tueok nga mataeum
It kapwa Pinoy nga mga kadugo man lang naton.
Indi eon kita makit-an nga gabitbit ku atong eabsag
Ag magpakalimos sa mga simbahan, sa mga daean.
Ag kon mag-abot ro gabii
Indi eon kita mag-eugad sa mga tapu-tapuhong waiting shed--
Total imyon eon man kita sa pneumonia, sa dengue.
Paghueat eang baea
Ro masarangan ku atong gobyerno?
Pero kon eleksiyon
Ginabagtas gid it mga kandidato
Ro mga madanlog nga kaeanasan;
Ginaubog ro mga suba nga eutayon
Makalamano eang katon
Agod aton sanda nga botohon.
Pagkatapos it eleksiyon,
Sin-o kita?
Eutay, bato, ag mga boho sa highway.
Mga sueonugong eaay nga halimunon sa lagwerta.
Ano ro atong ipanubli
Sa atong mga inapo?
Paghueat eang ag pag-agwanta?
----
January 1, 2004

No comments: