Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 01, 2020

Ikaw, Blu Tarnata

Ikaw , Blu Tarnata
Ni Melchor F. Cichon
June 11, 2016

Ikaw, Blu Tarnata,
Ro ugsad nga buean
Nga gatao it kasiga
Sa madueom ko
Nga daean.
Matuod nga kon amat
Nagakaduea-duea ka
Bangod sa naga-agi-agi nga gae-um
Pero ring kasiga
Nagapadayon nga nagatuytoy
Sa mga paminsaron ko
Eabi eon gid
Kon makaeuka it butong ro hangin,
Kon owa't untat ro pagbinunok it uean
Sa kabuhi ko.
Ikaw eon lang, Blu Tarnata,
Ro nagatao kakon it kainit,
Kainit sa tagipusuon ko
Agod ako makapanumdom
Nga may kabuhi,
Nga may kapus-eanan
Pa rang pagkatawo.
Ag kon matunod
Gid man rang adlaw
Hueogan mo eang rang paeahuwayan
Ku imong owa't pag-eaya nga bueak,
Owa't pagkaduea king kahumot,
Magbutlak it uman rang adlaw,
Magbutlak it uman rang adlaw
Maski sa katueondan.

No comments: