Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 22, 2020

The End of the World, translation

I tried translating this popular song into Aklanon. At the moment, this translation is not meant to be sung to its original tune. Thank you.


The End of the World
By Skeeter Davis

Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world?
'Cause you don't love me anymore.

Why do the birds go on singing?
Why do the stars glow above?
Don't they know it's the end of the world?
It ended when I lost your love.

I wake up in the morning and I wonder
Why everything's the same as it was.
I can't understand, no, I can't understand
How life goes on the way it does.

Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of mine cry?

Ro Katapusan it Kalibutan
Ni Skeeter Davis
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
March 20, 2020

Ham-at sigi ro pagsiniga’t adlaw?
Ham-at gadali gid ro dagat sa pangpang?
Hasayran baea nanda nga katapusan eo’t kalibutan?
Bangod bukon mo eon ako’t palangga.

Ham-at sigi ro pagkinanta’t mga pispis?
Ham-at sigi ro pag-inigpat-igpat it mga bituon sa kaeangitan?
Hasayran baea nanda nga magunaw eon ro kalibutan?
Nagunaw pagkaduea ko king gugma.

Nagbuktaw ako sa agahon ag nagkangawa
Kon ham-at pareho man tanan sa gihapon.
Indi ko maeubtan, indi, indi ko maeubtan
Kon paano galibot ro pangabuhi pares kato.

Ham-at sigi ro pagpinatik kang dughan?
Ham-at gatinangis rang mga mata?

No comments: