Total Pageviews

Search This Blog

Monday, August 17, 2020

flash fiction, Si Juan Posong Nakipagkita kay Gubernador

Si Juan Posong Nakipagkita kay Gubernador
ni Melchor F. Cichon.
August 17, 2020

Naka-amerika si Juan Posong
Nga naka-smagol
Pag-agto na sa Gubernador.
Ugaling ginbugaw eagi imaw it gwardya
Bag-o pa man imaw makasueod sa kapitulyo.
Nag-uli eon lang imaw nga gina-angkit ra siko.

No comments: