Total Pageviews

Search This Blog

Monday, August 17, 2020

Flash fiction, Si Toto Itsong

Si Toto Itsong
**Melchor F. Cichon
August 17, 2020

 Nasubeangan ni Toto Itsong
Ro gabaligya it bingka sa may Pabilyon.
"Manong, pwede ko masamitan ro inyong bingka?" hambae ni Toto Itsong.
"May limang piso ka?," sabat ni Manong.
"Owa!"

No comments: