Total Pageviews

Search This Blog

Friday, June 04, 2021

RO TAWO NGA UWAT PANGINLAMAN KU ANANG SAMPUTAN

 RO TAWO NGA UWAT PANGINLAMAN KU ANANG SAMPUTAN, KAHALIMABAWA IT MANOK NGA NAGA UMANG-UMANG.

Ano ro panginlaman? Ro panginlaman hay paagi nga dapat obserbahan kon ano ro posibleng matabo kon hinali nga agtunan ro sangka lugar nga gusto mo agtuna, o ano ro matabo kon tabingon mo ro sangka bagay nga bukon it pamilyar kimo. Halimbawa, may nagponder nga bombilya ag gusto mo islan it bag-o nga bombilya galing bag-o ka eang nagpaligos ag basa pa ring alima pero owa ka kasayod nga kon isuksok mo eon ro bag-o nga bombilya sa anang taeakdan gulpi gali nga madaeagan ro kuryente sa imong alima ag siyempre gulpi mo nga buhian ro ginatakod mo nga bombilya ay kon indi mo pagbuhian sigurado gid nga makuryente ring bilog nga eawas. Pero kon hasayran mo eagi nga delikado gali nga magtakod ka’t bolbilya nga basa ring alima, kunta ginpamaehan mo anay ring alima agod indi ka maground o makuryente.

Nadumduman ko ro amon nga excursion sa sangka bukid it Iloilo. Mga 20 kami kato kabilog nga mga empleyado it sangka unibersidad sa Iloilo. Owa ako magpangutana kon ano ro aeagyan paagto igto sa bukid. Pero nagsandal ako. Owa ako kasayod nga matabok gali kami sa daywa o tatlong suba ag ro ibang parte it amon nga maagyan hay maeunang. Busa sa pag-ubog namon sa suba kinahangean ko nga ubahon ko rang sandal ay madanlog. Pero delikado man ay may mga mataeom nga mga bato sa suba ag kon mag-agi ka sa eunang hay madanlog gid. Busa owa ko eon gid ginsuksok rang sandal. Pero kon nagpangutana kunta eagi ako sa mga nakaagto eon rito hay nagsuksok kunta ako it rubber shoes.

Mayad gid man nga may previous knowledge ka sa lugar nga aeagtunan mo agod indi ka magtaeangtaeang o indi ka magsakripresyo. Kon kasayod ka eagi sa imong aeagtunan hay indi ka magpareho sa manok nga umang-umang nga owa ka kasayod kon ano ring dangatan.

Raya kon ama't ro nagakatabo sa mga military sa lugar kon siin may mga rebelde. Kon owa sanda't hasayran sa lugar eaban-eaban nga maambos gid sanda.

No comments: