Total Pageviews

Search This Blog

Friday, October 24, 2014

Aklan PRISSA: Duyan it Mga Manogkampyon It Akean

Aklan PRISSA: Duyan it Mga Manogkampyon It Akean
Ni Melchor F. Cichon

Ro mga unga
Hay pag-eaom it atong banwa.
Mayad eang kon buligan sanda
Sa andang pagtuon
Sa pag-eab-ot ku andang handum
Nga mangin kampyon.
Pero bangod sa pag-inagawan
It lingkuran
It pondo
Ag paghaeabuyan 
It eunang
It bato
It ginamos
Sa sueod ag guwa it kongreso,
Halipatan ro kamaeayran
It mga ungang may handum
Nga mangin kapyon.
Ah, sige eang ro andang pagpreparar
Sa masunod nga eleksiyon.
Pero hambae ni Presidente John F. Kennedy
Indi ka magsalig sa inyong gobyerno
Obraha ring masarangan nga makabulig
Sa eawas mo,
Sa atong gobyerno.
Ag kon may kahigayunan
Kabiga
Agod mapuslan.
Agod may ipabugae kita
Sa atong banwa,
Sa kalibutan.
Mayad ay may Aklan PRISAA
Iya sa Aklan
Ag tanan nga kabataan nga may ikasarang
Magdaeagan, magboksing, magsoftball
Ag iba pang mga hampang
Ginaengganyo nga mag-entra
Ginapakaon it husto, ginataw-an it bueong, it bitamina
Ginataw-an it mga materyales nga pagagamiton sa andang hampang
Agod magbaskug ro andang eawas.
Ginatuytyan it mga coaches
Kon paano eutuson ro kuntra
Agod magdaog, sa  limpiyo nga paagi.
Indi parero sa mga tawo
Sa kongreso--puro hearings, puro hearings
Pero sila mismo
Gasgas man ro andang giring.

No comments: