Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, October 30, 2014

Nadumduman Ko Kat Ikaw Hay Kato Pa


Ni Pablo Neruda
Gin-translate ni Melchor F. Cichon

Nadumduman ko ikaw paris ku nagtaliwan nga autumn
Ikaw ro berdeng beret ag mahipos nga tagipusuon
Gatiner sa mata mo ro dabdab it kadudueman
Ag nahueog sa tubi king kaeag ro mga dahon.

Gabueabod rang mga butkon pares ku baeagon
Ring boses nga mahinay ag matawhay hay ginahakos it mga dahon
Dap-ong it pagkangawa kon siin rang kauhaw
Ro matam-is nga asul nga waterlily nagabalighot sa kaeag ko.

Nabatyagan ko nga ring mata nagawarang ag ro autumn hay maeayo pa.
Abuhon nga beret, limog it pispis, tagipusuon nga pares it baeay
Kon siin rang madaeom nga kahidlaw nagsaylo
Ag rang mga haru nahueog, nagahiyom-hiyom nga mingko baga

Kaeangitan sa barko. Kaeanasan sa bukid.
Ring handumanan hay himo’t kahayag, it aso, it malinong nga tangke!
Eampas sa imong mata, eampas pa, ro mga kagab-ihon gakaeayo
Maea nga dahon it autumn sa kaeag mo gatiyog.

No comments: