Total Pageviews

Search This Blog

Monday, February 22, 2016

O, Sanlibutan O, Sanlibutan
Ni Melchor F. Cichon
February 22, 2016

Ilang siglo na ba ang nakaraan
Nang ipako si Ginoong Hesus sa krus?
Ilang siglo na rin ba ang nakaraan
Nang  mangako ang sanlibutan
Na ituwid ang kanyang daan?
Oo nga’t dumami na
Ang mga relihiyon sa buong mundo
At halos sa bawat barangay
Ay may simbahan na rin,
Nguni’t dumobli naman
Ang mga magnanakaw,
Ang mga mandaragit,
Ang mga magdarambong,
Ang mga mamamatay-tao,
Ang mga nagsasamantala sa kapwa.
Ang mga Eva at mga Magdalena ba’y
Nabawasan na sa mga bahay-aliwan?
Dumami pa yata
Ang nagsasamang mga Adan
Sa kapwa Adan?
Nadawit tuloy si Manny Pacquiao
Sa usaping pangmamahalan.
O sanlibutan, kailan ba natin
Bubunutin ang mga pako
Sa mga kamay at paa ni Ginoong Hesus?

No comments: