Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 28, 2016

Ro Manakaw ag ra Nanay

Ro Manakaw ag ra Nanay
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon


Sangka adlaw, ginpanakaw ku sangka unga ro libro ka anang kaklase ag gindaea na sa andang baeay ag ginpakita sa anang nanay, nga imbes nga pangisgan imaw hay gindayaw pa gid. 
Nagtaliwan ro dinag-on hasta nagmeron imaw. Ag nagpanakaw pa gid it mga butang nga masmahae pa gid ra presyo. Apang sa ulihi hay hadakpan gid man sa akto ag ginsintensiyahan nga bitayon. 
Samtang ginapaeayo sa huwes, hakita nana ra nanay sa publiko nga nagasunod kana. Nagpangabay imaw sa manogpriso nga kon mahimo hay makahambae anay imaw kana.
Bangod ginsugtan imaw nga makisugilanon sa nanay na nagpaeapit imaw kana. Nagdungok imaw sa anang nanay nga pareho nga gahutik, pero ana ta gali nga gin-angkit ra dueonggan ka anang nanay.

Bangod sa kasakit, nagsinggit ra nanay. Gin-euyaw imaw it pumoeuyo sa gin-obra na sa anang nanay, ag naghmabae nga:

"Kueang pa gid baea ring pagkasalbahe nga unga? Mahuya ka sa ginhimo mo sa nanay mo!"

"Indi, ah," sabat ka unga, " si nanay ro rason kon ham-at nagmakaraya ako. Kon ginbunaean kunta nana ako kato pagpanakaw ko it libro tag maisut pa ako, owa kunta ako magmaeain nga tawo nga nagdaea kakon sa makarayang kamatayon."

Leksiyon: Agod magtarong ro unga, ipakita ro mayad nga pamatasan.

No comments: