Total Pageviews

Search This Blog

Friday, August 26, 2016

Babaye Ka

Babaye Ka
Ni Melchor F. Cichon
August 26, 2016
11:00 a. m.

Babaye ka—
Nga may sanggatos ag sambilog nga obra:
Kusinera, yaya, nanay, nars, maestra,
Panday, mangunguma.
Kaibahan
Sa paghakot it bunbon,
Sa pagbira it lambat
Ag sa pagpili it sardinas sa butiti.
Kon amat hay
Drayber it sikad, habae-habae,
Taksi, bus
Ag piloto it eroplano ag LRT.


Babaye ka--
Kaibahan ka sa pagsindi it kandila
Kon may bagyo, kon may linog
Kon may baha, kon may gera.
Ring butkon hay makabitbit
It masakiton nga unga,
Ukon natumba nga baganihan
Sa hilway nga lugar.

Babaye ka
Nga makahaeakhak,
Nga makahigugma,
Nga makakanta
It Ili-ili Tueog Anay
Ukon Banwa Ko.

Babaye ka
Nga may pagbakho,
Nga makadumaea sa pag-atake it mga kaaway
Nga may armlite.

Babaye ka
Nga makatueod it pluma
Para sa kahilwayan.


****
 Babaye Ka
Ni Melchor F. Cichon
Revised: August 27, 2016

Babaye ka—
Nga may sanggatos ag sambilog nga obra:
Kusinera, yaya, nanay, nars, maestra,
Panday, mangunguma.
Kaibahan
Sa paghakot it bunbon,
Sa pagbira it lambat
Ag sa pagpili it sardinas sa butiti.
Kon amat hay
Drayber it sikad, habae-habae,
Taksi, bus
Ag piloto it eroplano.

Babaye ka--
Kaibahan ka sa pagsindi it kandila
Kon may bagyo, kon may linog
Kon may baha,  kon may gera.
Ring butkon hay makabitbit
It masakiton nga unga,
Ukon natumba nga baganihan
Sa hilway nga lugar.

Babaye ka
Nga makahaeakhak,
Nga makahigugma,
Nga makakanta
It Ili-ili Tueog Anay
Ukon Banwa Ko.

Babaye ka
Nga may pagbakho,
Nga makadumaea sa pag-atake it mga kaaway
Nga may armlite.

Babaye ka
Nga makatueod it pluma
Para sa kahilwayan.***
Babaye Ka
Ni Melchor F. Cichon
August 26, 2016

Babaye ka—
Nga may sanggatos ag sambilog nga obra:
Kusinera, yaya, nanay, nars,
Mangunguma, piloto,
Kaibahan
Sa paghakot it bunbon,
Sa pagbira it lambat
Ag sa pagpili it sardinas sa butiti.
Kon amat hay
Drayber it sikad, habae-habae,
Taksi, bus
Ag piloto it eroplano.

Babaye ka--
Kaibahan ka sa pagsindi it kandila
Kon may bagyo, kon may linog
Kon may baha, kon may gera.
Ring butkon hay makabitbit
It masakiton nga unga,
Ukon natumba nga baganihan
Sa hilway nga lugar.

Babaye ka
Nga makahaeakhak,
Nga makahigugma,
Nga makakanta
It Ili-ili Tueog Anay
Ukon Banwa Ko.

Babaye ka
Nga maypagbakho,
Nga makadumaea sa pag-atake it mga kaaway
Nga may armlite.

Babaye ka
Nga makatueod it pluma
Para sa kahilwayan.

No comments: