Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, August 30, 2016

Habang May Militar Sa Daan

Habang may Militar sa Daan

Habang may militar sa daan
Puso niya'y kinakabahan;
Nadukot kasi si Pareng Juan,
Habang pamunta ng simbahan.
(Para sa Mga Nawawalang Tao)

Maeara
August 30, 2011

No comments: