Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 18, 2016

Panatang Makalibrarian
Melcichon
August 18, 2012

Umiibig ako sa isang librarian,
Kahit alam kong book lang lagi ang sa kanyang isipan.
Pero kahit papaano'y ako rin ay kanyang napupusuan
Dahil sa gitna ng libro niya'y ang pogi kong larawan.

Sisikapin kong mamahalin siya ng walang hanggan,
Dumaan man muli ang Bagyo Gener o Bagyo Frank.
At kung sakaling bumaling man sa iba ang kanyang isipan,
Mamahalin ko pa rin siya hanggang kamatayan.

Susundin ko ang payo ng aking puso’t isipan,
Kahit ito’y labag sa payo ng aking mga kaibigan.
Sisikapin kong maging matatag, matapang sa ano mang unos ng buhay,
Dahil siya lang ang mahal ko ng wagas at tunay.

No comments: