Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, November 06, 2016

Aklan, Bakit Ayaw Mong Tumakbo?

 Aklan, Bakit Ayaw Mong Tumakbo?
ni Melchor F. Cichon
2001

Aklan, bakit ayaw mong tumakbo?
 May rayuma ba ang tuhod mo?
Inupirahan ba ang likod mo?
O iyon lang ay nasa isip mo?

Hindi ka ba pinakain ng mga magulang mo?
O talagang wala na silang ipapakain sa ‘yo?

Bakit, wala na bang laman ang mga karagatan mo
Dahil iba na ang namamahala nito?

Aklan, bakit ayaw mong tumakbo?
May mga tinik ba ang mga daan mo?
Wala ka bang kamay upang tanggalin ang mga ito?
Aklan, bakit ayaw mong tumakbo?

Aklan, bakit ayaw mong tumakbo?
Hindi ka naman pagong
O alimango.
Aklan, bakit ayaw mong tumakbo?

No comments: