Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 22, 2016

Dapithapon

Dapithapon
Melchor F. Cichon

December 22, 2016

Dapithapon noon 
Nang muli tayong nagkita 
Sa tulay ng Kalibo. 
Pinapanuod mo rin noon 
Ang paglubog ng araw. 
At napangiti ako 
Dahil nabigyan muli 
Ng bagong buhay 
Ang ating pag-ibig. 
Dapithapon din kasi noon 
Nang magpaalam ka sa akin 
Dahil may bago ka ng pag-ibig. 
Mabuti na lang at 
Naghiwalay ang inyong landas. 
At ngayong 
Dito na muli tayong magkasama 
Sana bumalik muli 
Ang sariwang hanging 
Dumadampi sa ating mga pisngi. 
Di katulad ngayong 
Malagkit na 
Dahil sa mga usok 
Ng mga dumaraang tricycle, jeepney at track. 
At mula ngayon, 
Ang panunuurin na natin 
Ay ang pagsikat na ng araw 
At ang pagsikat ng kabilugan ng buwan.

No comments: