Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 25, 2016

Kasingkasing Flash Fiction


Flash Fictions
ni
Melchor F. Cichon
December, 2016


Ugsad

Nagharana si Ambeth kag si Itsong sa balay nanday Thelma.
Pagpa-uli nila, gulpi nga ginhakwat sila sang isa ka kapre.
“Naghambal gid ako sa inyo nga indi kamo maghuharana kay Thelma kay nobya ko siya. Dungol gid kamo!”
“Indi na gid, promise. Buhii lang kami,” sabat si Itsong.
“Sige!”


Liso

Luyag ni Ambeth magtulon sang liso sang santol, bisan ginwarningan na siya sang iya amay.

Domingo sang hapon, nagbakal siya sang tatlo ka santol. Gin-ubos niya tulon ang mga liso.

Pagka-aga, nagguwa sa iya mga dalunggan ang mga sanga kag dahon sang santol.  Ang gamot naglusot sa iya buli.

Lukay

Alas tres sang aga.
Galuto puto si Diday sa kusina.
Gulpi  nagkaraskaras ang lukay sa idalum sang balay.
Ginhakwat ni Diday ang lalaggaan kag ginbubo ang gabukal-bukal nga tubi sa  kawayan nga salog.
Pagkaaga, si Lola Barang, nga ginakuno-kuno nga aswang, gin-ICU kay napaso ang bilog niya nga lawas.


Payaw

Dominggo sang hapon. Nagkadto sa Bukid Payaw ang kabarkada ni Itsong agud mangita sang dahon sang Payaw para iputos sa Inomoe.
Sang gapahuway-huway sila sa puno sang balete, gulpi nga may nadagdag nga magkal sa ila atubang.
Kumupkop si Baby kay Itsong.  Syempre ginkagos ni Itsong si Baby nga dugay na niya ginapangluyagan galing nagapupalagyo permi siya kay Itsong.

HayahayGinbaha sang lampas tawo ni Bagyo Frank ang suba.
Pag-agi ni Pilma sa pangpang sang suba, nakita niya ang nagalutaw-lutaw nga hayahay sang Pilipinas. Ginlumpatan niya ini agud luason.  Pagkadakop niya sini, dali-dali sya naglangoy pabalik sa pangpang, kag bumalik  sa ila eskuelahan. Gindahu niya ini sa ila principal.   
 No comments: