Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 12, 2017

Alam Ko, revised

Alam Ko
ni Melchor F. Cichon
March 11, 2017
REvised: March 15, 2017

Alam kong
Hindi lang madudulas
Kundi
Matitinik pa ang mga landas
Na dadaanan ko
Upang matupad ko ang ninanais
Ng Ama ko.
Alam kong
Maraming taong
Masasaktan dahil sa layunin kong
Matubos sa mga kasalanan
Ang sanlibutan.
Alam kong
May Hudas na magtataksil sa akin
At papasanin ko ang krus ko
Patungong kalbaryo
Kung saan ko gagawin
Ang panghuli kong paghinga.
Ngunit mabubuhay muli ako
At sasama sa Ama ko sa paraiso.
Kung saan ko kayo hihintayin,
Kung saan walang takipsilim.***

Alam Ko
ni Melchor F. Cichon
March 11, 2017

Alam kong
Hindi lang madudulas
Kundi
Matitinik pa ang mga landas na dadaanan ko
Upang matupad ko ang ninanais ng Ama ko.
Alam kong
Maraming taong
Masasaktan dahil sa layunin kong
Matubos sa mga kasalanan
Ang sanlibutan.
Alam kong
May Hudas na magtataksil sa akin
At papasanin ko ang krus ko
Patungong kalbaryo
Kung saan ko gagawin ang panghuli kong paghinga.
Ngunit mabubuhay muli ako
At sasama sa Ama ko sa paraiso.
Kung saan ko kayo hihintayin,
Kung saan walang takipsilim.

No comments: