Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, March 09, 2017

Sa Puno it ButongSa Puno It Butong
Ni
Melchor F. Cichon
May 24, 2015
Ugsad.  Alas dos it agahon.
Sa tubaan ni Nay Pilay, nagkasugot ro mag-amigo nga si Obet ag si Edgar nga mangharana sanda sa baeay ni Thelma sa Ubos.  Bag-o lang imaw nag-uli halin sa Manila. Third year BS Biological Science imaw sa Adamson University.   Ugaling nagdesisyon nga mag-uli sa Lezo, Aklan ay ginapangasawa kuno imaw it sangka kapre. Bangod kara, nag-uli eon lang imaw sa Aklan. Sa Aklan Catholic College eon kuno imaw magpadayon sa anang pagtuon.
Samtang gapanaw sanday Obet ag Edgar paagto sa baeay ni Annie, may sangka eaeake nga nagsub-eang kanda ag nagpaandam nga indi gid sanda mag-agto-agto sa baeay ni Thelma. Ag basta eoon lang nga naduea.
Ginbalewala ra nanday Obet ag ni Edgar.
Pagkatapos ka andangpagharana, nag-uli sanda. Apang pag-agi nanda sa may puno it butong, gulpi nga naghapay ro sambilog nga puno’t butong ag nagbaeabag sa andang aeagyan. Aag may nabatian sanda bnga mabaskug nga limog.
“Ano rato?!”, ro kuros nanday Obet ag Edgar.
Bangod pwede man nanda maeak-ang ro butong nga nagabaeabag sa dalan, nag-eak-ang anay si Obet. Apang gulpi man ra nga nagtabyog. Napalingkod si Obet sa kawayan. Mayad ay nakakapyot imaw sa salingsing it butong, ag nakabalanse imaw. Tag sa ibabaw eon imaw,  naghambae ro kapri kana: “Ginhambaean ka eon gid nga indi ka mag-agto kay Annie bangod asawa ko imaw, owa ka gid nagpati kakon. Busa, makaron, itik-eod kita agod madudla ka!"
Ag gin-eugos it kapri ro gitara kay Obet ag ginbali nana ra.
Nagpakitluoy si Obet:  “Maeuoy ka kakon. Ipanaog mo eang ako. Promise, indi eon gid ako mag-agto-agto kanday Thelma.”
Amat-amat nga ginhapay  it kapri ro butong. Eumokso si Obet sa eugta.   Gintawag nana si Edgar ugalinga nakadaeagan eo’t-a imaw pabalik sa baeay nanday Thelma.

No comments: