Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, July 14, 2020

Luwa in the Moment of Cuvid 19 Pandemic


Luwa in the Moment of Covid 19 Pandemic
By Melchor F. Cichon
as of July 14,2020
(draft)
The world, including us Filipinos, was caught unprepared when the Cuvid-19 pandemic attacked us. Because this disease is very fatal, millions of people around the world are forced to stay at home. Like the rest of the people around the world who have been quarantined, many of us have to think of something to make ourselves productive like selling different types of goods. Or do something just to entertain ourselves.
Me for example, since writing is my favorite pastime, I spend most of my time with my computer composing poems or short stories. One of the poems that I compose is luwa. In Aklan, luwa is called ditso. In the book Folk Poetry by Amorita C. Rabuco, she called it lo-a.
What is luwa?  
Luwa is a form of poetry that is usually written in four lines. There are also luwa that are longer ones, but each stanza has four lines. Luwa is recited in the house of a bereaved family during wakes to lessen the sorrows of the bereaved family.
It is said that luwa was brought to the Philippines by the Spanish missionaries. One reason for this is its relationship to the religious activities of the Filipinos. 
It used to be the first stanza of corrido, that kind of poetry that relates the exploits of kings and princess. There are also luwa that are used to get the hands of a lady. This is known as enamoracion.
Here are two examples of such luwa:
Mataas nga lamesa ang akon ginlakbay.
Kutsara  kag tinidor ang akon kaaway.
Wala ko ginbaliha ang akon kabudlay
Tubtob lamang makita larawan mo Inday. (Rabuco, A., 2003, p. 91.


Lakat mga tiil, sunod dapa-dapa,
Makadto sa harden, mamupo sang bunga.
Pananglit ako sitahon,
Sugo sang paghigugma.  (Rabuco, A., 2003, p. 90.)

Luwa are recited during wakes as part of the punishment to whoever loses in the game.
It is said that it is not advisable to recite luwa if one is not in the wake, because it is believed that a member of the family who recites it will die if this is done not in its proper place.
Because luwa are recited in wakes as part of a punishment to whoever is the loser in a game like konggit, truth or consequence, bordon, it is very much appreciated if the lines have rhymes, rhythms, and humor. This is one reason why there are nonsense luwa. The rhythms of luwa are not consistent though, but there are a lot of luwa that have rhyme. This includes the aaaa, aabb, and abab rhyme structures. Occasionally, we can find luwa that have abcd endings.
Here are some examples:
Example of a luwa with an aaaa rhyme:
Pag-agto ko sa Ibajay,
May hakita ako nga patay;
Ginbagting ko ra eagay,
Mas mabaskog pa sa lingganay.
Here you will notice that the endings of all lines are in ay.
For the aabb example:
Pag-agto ko sa bukid
Nakakita ako it ibid;
Paglingot ko sa waea
Gatueok kakon rang nobya.—Melchor F. Cichon (MFC)

Kon gusto mo gid ako
Nga mangin nobya mo,
Ro adlaw imo nga tukuran
Agod indi kita madueman.--MFC

Here the first and second lines in the first luwa end in id, while the third and fourth lines end in a.
Here is another ending. The abab:
Igto sa bukid,
May busay nga naga-ilig;
Kon magpaligos igto si Ismid,
May daeang butong nga binulig. --MFC


There are luwa with Spanish and English words.
Paris it navagante
Sa tunga it travisya
Kinueabos rang suwerte
Hay gulpi nga nagisgrasya.
***
Igto sa bukid
May kwarta nga nagaligid
Nagaligid-naga roll
Dumiretso sa waterfall.
There are other luwa that are bawdy, but full of imagery. Here is an example:
Pag-agto ni Inday sa Boracay
Napusa ro anang tuway;
Pagkasayod ka anang nanay,
Ana imaw nga ginminueay.-- MFC
For a nonsense luwa here is a classic example:
Secut erat en principio
Bisan libat basta gwapo;
En principio secut erat
Gwapo pero libat.
Secut erat is a Latin word that means Glory be, a Catholic prayer.
Here is another nonsense luwa:
Nag-agto ako sa Nabas
May hakita ako nga bayawas;
Akon nga ginpaeas,
May nahueog nga sibuyas.
There are luwa that have double meanings. These are the luwa that belong to the adults, if they can decipher the meaning. Here is an example:
Maligos ako kunta
Sa maisot mo nga sapa
Ugaling ro kinasaea
May guardia civil sa tunga.--MFC

There are luwa that are really metaphysical. Here is one:
Ako mangunguma nga taga-Lezo
Maagto sa eanas agod mag-arado
Rang saeaburan puno’t bungot-bungot
Rang mabuot nga arado,
Indi magdueot kon indi magtindog.-- MFC
***
Ako si Haring Marikudo
Manugtanum it amamakoe;
Pero ro gusto-gusto gid ni Inday kuno
Amamakoe nga sukoe.—MFC
***
Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobya mo;
Ro adlaw imo nga tukuran
Agod indi kita madueman.
Bordon is a kind of game wherein the participants form a circle, either setting or standing inside the house or outside. Someone called  “pulis” or kuring is inside that circle who will try to catch the participant who holds the stone called singsing, while the group is singing, Ang Singsing.  When the pulis is able to catch who holds the stone, that participant will be punished by reciting a luwa. If the participant cannot recite a luwa, he/she will either sing or dance in front of everybody. At times, the loser will kiss his/her boyfriend/girlfriend if he/she happens to be around. If the loser does not recite a luwa that rhymes, the group would say estangko. But once the group likes the recited luwa, the participants will clap their hands or say bitor.
There is another version of this game, while the group is singing, the participants pass the singsing to the next participant, making sure that the pulis does not know who holds the stone.  When the singing stops, the participant who holds the singsing is punished by asking him/her to recite a luwa. After which, the game continues until the participants stop playing.
The third version of the bordon is instead of using a singsing, the participants use lighted candle. Once the group starts singing, the participants will pass the lighted candle to the next participant. Whoever holds the candle with put off  light is asked to recite a luwa.
Here is the lyric of that song:


Ang Singsing
Singsing papanawa
Palibot-libota asta makalab-ot
Sa hari kag sa reyna.

Ang hari kag reyna
May mutyang trabangko
Dalaga si Inday
Nga mayo-ayo.

Dali-a sa pagpalakat
Singsing sa pagpadangat
Basi kon malipat
Yadtong huring nga makawat.

Singsing ay abaw singsing
Ay abaw Nena, ay abaw Neneng
Singsing ay abaw singsing
Ay abaw Nena, ay abaw Neneng.
The normal structure of luwa has four lines, but there are also luwa that have two lines only. Here is example:
Rosas, rosas nga kamantique
Soltero nga waay nobya, agi. (Rabuco, 2003, p. 17)

Bulak, bulak sang tangkong
Dalaga nga wala sang nobyo, bingkong. (Rabuco, 2003, p. 17)

Covid-19, Covid-19, Inday--
Ro frontliner nga indi mag-face mask, patay.  (Melchor F. Cichon, June 12, 2020)
Here is the latest luwa structure which I invented, a one-line luwa:
Nag-eukso si Inday sa swimming pool, ay kalbo.—(Melchor F. Cichon)
There are also luwa that are in five or six lines. Here are two samples:
Paghalin ko sa balay,
Nagbilin tugon si Nanay.
Mangayo katahuran,
Katahuran nga indi ko malimtan:
Maayong gab-i sa inyo nga tanan.—Rabuco, A. p. 124.

Partido sang hari,
Kag kamo nga tanan,
Ini nga sentimiento
Nga akon ginahuptan,
Bulkan nga nagalupok
Sa inyo atubangan. –Rabuco, A., p. 49.
Some of the topics being touched in luwa are love, courtship, death, sorrows, happiness,  disasters, anything and everything under and above the sun.
Luwa about Women
Hipos anay, hipos anay
Ay ro mga kandidata nagamartsa.
Andang besti nagasidlak, nagasiga
Bangud ro andang anwang ginpanumba.
***
Igto sa amon nga baeay
May daywang bayeng paeahikay.
Pag-abot ni Nanay,
Nagmaeaea ra andang eaway.
***
Si Inday owa gid it kaeo-oy
Kay Nonoy sa Kuwait nagapainit.
Kon imaw ngani eamigon,
Masuhot sa haboe ni Ambeth.
***
Sa amon nga banwa
May sanglibo nga daeaga.
Ugaling abu gid rang kangawa
Ay kon gabii eang sanda kon mag-obra.
***
Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro gwapa
Para kon maubusan eon ngani ako’t kwarta
Sa Japan ko imaw ipasalta.
***
Ro baeay ko sa Boracay
Ra poste ginhimo sa sigay.
Kon sumaka si Inday
Nagakapusa ra tuway.
***
Sa tiyan it dragon
Ro mga Pinay mahipuson.
Owa gasinggit maskin kuroton
Ay ra andang tiyan gutom.
***
Inday kon batunon mo eang ako,
Indi mo gid pag-angkiton ring siko;
Kon mag-usoy ka’t makabitan,
Mausoy man ako ku akong masab-itan.
***
Sa amon nga baryo
May lola nga matambok;
Kon binukbok indi makakadlot,
Pero ko sinanlag nga mais, nagaeagumok.
***
Sa amon nga opisina
May baeo nga senyora;
Adlaw-adlaw imaw nagabongga,
Pero kon sinsina, ro gasukot kana gapila.
***
Sa amon opisina
May ulay nga daeaga;
Kon oras it trabaho
Sa bubungan patapik ra painu-ino.
***
Inday, magpaeapit ka riya,
Kon indi ka ngani matumba
Sa ginsakyan mo nga bala,
Pakaslan gid dayon kita.
***
Sa primero nga pagkakita ko kimo
Rang tagipusuon nag-eukso-eukso;
Pagkakita ko kimo nga owa’t make-up,
Gulpi ako ga nadismayo.
***
Ngisi ag ngisi
Si Inday sa Library;
Gali may habunit nga eaki
Sa paggamit it internet.
***
Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobyo mo;
Basyahan mo’t yelo ro adlaw,
Agod indi ra matunaw.
***
Maski matunaw sa North Pole ro yelo
O maupod ro kaeayo sa impyerno;
Owa ra it kaso, basta ikaw
Iya eang kahulid ko.
***
Balita! Balita!
May fetus nga hakita
Sa mahalimunon nga daean
Maeapit sa eskuylahan.
***
Mabahoe nga balita! Si Lola naka-miniskirt eot-a, May cellphone pa Nga nagakabit-kabit sa hawak na!
***
Igto sa Kalibo May daeaga nga matambok; Kon imaw ngani mag-eag-ok, Nagakaeamatay ro namok.
***
First published in SanAG 8, Nov. 2009, pp.145-147

 Kon amat indi ako makatueog
Sa pagpinanumdom
Kon-ham-at may mga eaeaki
Nga daw magkaumangon bangud eang sa mga babaye.
***
Inday, kon ako imo nga batunon,
Owa ka gid it ibang handumon,
Ay bisan ro buean ag ro mga bituon,
Sa kama mo akon nga daehon.
**Melchor F. Cichon June 16, 2016


Luwa on Love:
Inday, kon ako imo nga batunon,
Owa ka gid it ibang handumon,
Ay bisan ro buean ag ro mga bituon,
Sa kama mo akon nga daehon.
**Melchor F. Cichon, June 16, 2016

Ang gugma mo Nonoy, akon nga batunon
Pero ang pangabay, imo nga tumanon
Buhok ni Nanay, imo nga isipon
Magagmay, dalagko, wala sang paligaron--Anon.

(Ang pag-ibig mo Nonoy ay tatanggapin ko
Pero ang paki-usap ko'y iyong sundin
Ang buhok ni Nanay iyong isipin
Maliliit, malalaki walang isang-tabi.--Salin ni Melchor F. Cichon)

***

Igto sa Nabas
May sangka daeaga;
Kon abuton ka paghigugma
Galigid-ligid sa baeas. –(Melchor F. Cichon, 2020)

***
Hambae mo kakon kaina
Ako gid lang ring nobya;
Gali may imo pa gid
Nga ginabuesa-buesa. —(Cichon, Melchor)  
***
Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobya mo,
Ro adlaw imo nga tukuran
Agod indi kita madueman.—Cichon, Melchor, 2019, p. 30
***
Akon palapitan isa ka nobleza
Nga nagapasilong sa sanga sang granada,
Akon pahayagan mabangis nga gugma
Nga sa sulod sang dughan daw maribenta. Anon.

*Nagsueat ako kimo't "I love you",
Nagbaeos ka't "I love you too";
Pageampas it sang dominggo,
Ring "I love you" hay nahimong "I hate you".—Melchor F. Cichon
*Sumulat ako sa ‘yo ng “I love you”,
Sinagot mo ng “I love you too”;
Pagkalipas ng isang linggo,
Yong “I love you" mo ay naging “I hate you.”
***Salin ni Melcichon
June 28, 2016Luwa on Courtship:

Inday, maski siin ka magtago,
Maski sa alibutod it nonok;
Tigban ko, barinahan ko
Gugma ro nagasugo.—Melchor F. Cichon

***
Paghalin ko sa baeay,
Nagbilin kakon si Tatay;
Kon ako kuno mangasawa,
Pilion ko gid kuno ro daeaga.-- Melchor F. Cichon

***
Inday, kon batunon mo eang ako,
Indi mo gid pag-angkiton ring siko;
Kon mag-usoy ka’t makabitan,
Mausoy man ako ku akong masab-itan.

Ang gugma mo Nonoy, akon nga batunon
Pero ang pangabay, imo nga tumanon
Buhok ni Nanay, imo nga isipon
Magagmay, dalagko, wala sang paligaron--Anon.

Ang pag-ibig mo Nonoy ay tatanggapin ko
Pero ang paki-usap ko'y iyong sundin
Ang buhok ni Nanay iyong isipin
Maliliit, malalaki walang isang-tabi.--Salin ni Melchor F. Cichon

Ang gugma mo Nonoy tama gid ka minos
Kon sa balatian, mahulog sa anos
Tudluan ko ikaw sang ibanyos.
Dahon sang bulan-bulan kag ugbos sang kayos.

Ang gugma mo Nonoy,
Akon nga batunon;
Buhok ni Nanay, imo nga isipon,
Magamay, dalagko wala sing paligason.

Ang gugma mo, Nonoy, akon nga batunon,
Pero ang akon sugo imo nga tumanon,
Ang bulan sa langit imo nga kuha-on,
Isulod sa baso, entrigar sa akon.

Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpamilit,
Kay makatiligbak kag makahalalit,
Ang kahalimbawa apdo nga mapait,
Nga sa akon dughan dili gid pumilit.

Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpaniguro
Mataas nga tore ang ginapuy-an ko,
Madalum nga kuta, rehas nga bato,
Maabri mo Nonoy, lalang sang Gino-o.

Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpanu-ay,
Komo ako dalaga serbehan mo anay;
Anano ang pulos iloy ko kag amay,
Nga dili kaagum sang imo kabudlay.

*Aba man si Nonoy matsa gina-ulit
Kon balibaran  sige ra pamilit;
Nagkari ka lang ag nagpakasakit;
Nagtao ka't libog, ueo ko naglitik--Bernalda Florentina

*Naku, si Nonoy parang kinukulit,
Kung iniiwasan, tuloy ang nagpupumilit;
Pumunta  ka lang rito at nagpapasakit;
Binigyan mo lang ako ng pagkalitu, basag-ulo.. MFC


*Aba man si Nonoy sa pagka-aresgado.
Sambilog kong eawas paggatumahan mo
Bisan pilang gatos ag pilang libo
Si Nanay, si Tatay dili ma-engganyo--Bernalda Florentino

*Naku si Nonoy napakaarisgado.
Iisa kong katawan paggatumahan mo;
Kahit ilang daan, at ilang libo,
Si Nanay, si Tatay hindi magsasang-ayon. MFC

*Aba man si Nonoy tormento it gugma.
Siin ka maghalin nga nagkari ka na?
Gin-eaktod mo eang ro pagsaka sa sanga
Hayra ro puno owa mo unaha--Bernalda Florentino

*Naku si Nonoy tormento sa pag-ibig.
Saan ka galing at pumunta ka rito?
Dumiretso ka lang basta sa pag-akyat sa sanga,
Ito ang puno hindi mo inuna--Luwa on Death:

Pagkamatay ni Francisco del Castillo,
Nag-ugyon pa gid ro mga Katipunero
Asta napalayas ro mga Katsila,
Ugaling umabot si Uncle Sam.—Melchor F. Cichon

***

Si Francisco del Castillo,
Puno sa Aklan it mga Katipunero,
Namatay sa bala nga naghalin kay Moises Elecito
Nga ana man lang nga kasimanwa.

***
Pag-agto ko sa Ibajay,
May hakita ako nga patay;
Ginbagting ko ra eagay,
Mas mabaskug pa sa lingganay.

***
Luwa on Happiness

Sa amon nga dingding,
May nagtubo nga everlasting;
Kon sin-o kara ro makalingling,
Magaeukso-eukso gid ra kasingkasing. –Melchor F. Cichon

***


Luwa on Politics

Ro mga senador sa Manila
Nagahabuyanan it eutay;
Ro mga army sa patag-awayan,
Nagasuksok it gision nga saewae. –Melchor F. Cichon, p. 34
Ro sweldo it meyor
Indi ngani makaabot it 50 kalibo,
Pero ham-at ro iba may kotse, may condo
Ag may number 2?
***Melchor F. Cichon

***
Maeleksiyon eon man.
Magapueuti eon man ro mga uwak.
Magakarnero eon man romga tigre.
Pero kon makalingkod eon, nagabaealik sanda sa daang ugali.

Luwa on Sorrow

Si Edad nagpanamgo
Sa boyfriend nana nga Amerikano;
Pero pagkasayod nana nga abo ra kuto,
Nagbag-id eon lang imaw ka siko.

***
Hambae ni Nanay,
Owa’t santos kon owa’t gaantos;
Hambae ni Tatay,
Owa’t baeay nga puno eang it kalipay.


Luwa on Disaster

Pagtapas ko’t lawaan sa Ormoc,
Tanan nga mga baboy naghueagok.
Pag-agi ko sa baybay,
Nagtambak ro mga bangkay.

***
Pagsunog ko’t Madia-as,
Tanan nga ilahas nagwaeas.
Pag-abot ko sa baeay,
May mga PC kakon nga nagabantay.

***
Pag-abot ni Prinsesa Corona
Sa aton nga banwa,
Ro mga meron ag mga daeaga
Nagpahinong sa mga baeay nanda. –Melchor F.Cichon, 2020

***
Pagbisita ni Prinsera Corona
Sa aton nga banwa,
Umuean ro mga ayuda
Ugaling may mga buhin eot-a. ---Melchor F. Cichon, 2020


Luwa on Boaster

Ako ini nga prinsipe nga taga Moralya,
Bantog nga guerero, heneral sa giera,
Akon ginkaon bala kag pulbura,
Akon ginainom gatas sang dalaga --Anonymous
What is the difference between the old and the new luwa? In terms of subject matter, number of lines, number of syllables per line, the same.
Perhaps, until proven otherwise, the contemporary luwa have wider scopes like tsunami, and politics, and snows since some of the poets are college trained and have gone to different countries like Canada, America, Switzerland and Germany.
From the luwa that I heard and gathered, I noticed that politics is not given so much importance.
This is one aspect of luwa that should be looked into. I know that luwa like any other poetry can be used to dissect our society, including our politics.
Luwa is dying in Aklan. In fact many of our martial law babies have not heard of luwa. It is good that there are universities in Panay that offer subjects on Literature in Western Visayas. In Aklan, the Northwestern Visayas Colleges (NVC) is offering a subject specifically on Aklanon Literature.
But luwa is not only confined in Aklan. It is also common in Iloilo, Capiz, Antique, and Guimaras.
Because of this, I wrote luwa. These can now be read in my website: http://aklanonlitarchive.blogspot.com/…/mga-luwa-ni-tay-its….

Luwa writing is easy. Just remember this:
1. Focus on one subject.
Sa amon nga opisina,
May baeo nga senyora;
Adlaw-adlaw imaw nagabongga
Pero kon kinsina, ro gasukot kana gapila.--Melchor F. Cichon


2. If possible, inject humor in your luwa.

Sa amon nga barangay,
Madasig magtubo ro paeay;
Nagasabud pa eang si Tatay,
Nagapadaeawat eo't bugas si Nanay.--Melchor F. Cichon

3. Try to use rhyme and meter

Indi ako magpadagit-dagit
Sa banog nga nagahapit-hapit
Bisan ako man dagiton
Kon banog nga taga-amon.---Rabuco, A., 2003,  p. 48.

4. Maximize the use of the various figures of speech.


Hyberbole

Nag-agto ako sa Banga,
Nakakita ako't buaya.
Grabe nga buaya,
Ra dila hasta sa Buruanga. ---Melchor F. Cichon
5.. If you are writing luwa in Aklanon, be careful with your spelling. Prefixes should be  attached to the root words, like pagbakae, ginsueat, etc. Remember the rule on the use ko and ku. Ko is my, mine, while ku is of. Example: Ro baeay ku pulis hay sa eugta ko. The house of the policeman is in my land.
Nagtuon ako sa UPV,
Naubusan ako't money.
Naghueam ako kay Manny,
"Sorry, abo pang utang 'wa pa mabayri."
6. Read and write luwa. There is no other way to learn how to write luwa but to write it yourself.
Sources:
Cichon, Melchor F. and Ureta, Charlie I. 2019. Mga Luwa ni Tatay Itsong. Guimaras: Kasingkasing Press. 50 p.
Rabuco, Amorita C. 2003. Folk Poetry. Iloilo City: University of San Agustin. 142p.


****
1. Abu gid rang kahangawa
Kon ham-at nagawasaag ro banwa
Gali ro mga tawo
Hay separado sa eawas nanda.--Melchor F. Cichon

2. Ako ini nga prinsipe nga taga Moralya,
Bantog nga guerero, heneral sa giera,
Akon ginkaon bala kag pulbura,
Akon ginainom gatas sang dalaga.

3. Ako si Kapitan Bernabe
Sa Camporosa nag-agi
Espada ko kag sable
Tigana ko sa kumbati.--Anon.

Ako si Kapitan Bernabe
Dumaan ako sa Camoprosa
Espada ko at sable
Inihanda ko sa kumbati--Salin ni Melchor F. Cichon

4. Akon palapitan isa ka nobleza
Nga nagapasilong sa sanga sang granada,
Akon pahayagan mabangis nga gugma
Nga sa sulod sang dughan daw maribenta.

5. Ang gugma mo Nonoy, akon nga batunon
Pero ang pangabay, imo nga tumanon
Buhok ni Nanay, imo nga isipon
Magagmay, dalagko, wala sang paligaron--Anon.

Ang pag-ibig mo Nonoy ay tatanggapin ko
Pero ang paki-usap ko'y iyong sundin
Ang buhok ni Nanay iyong isipin
Maliliit, malalaki walang isang-tabi.--Salin ni Melchor F. Cichon

6. Ang gugma mo Nonoy tama gid ka minos
Kon sa balatian, mahulog sa anos
Tudluan ko ikaw sang ibanyos.
Dahon sang bulan-bulan kag ugbos sang kayos.

7. Ang gugma mo Nonoy,
Akon nga batunon;
Buhok ni Nanay, imo nga isipon,
Magamay, dalagko wala sing paligason.

8. Ang gugma mo, Nonoy, akon nga batunon,
Pero ang akon sugo imo nga tumanon,
Ang bulan sa langit imo nga kuha-on,
Isulod sa baso, entrigar sa akon.

9. Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpamilit,
Kay makatiligbak kag makahalalit,
Ang kahalimbawa apdo nga mapait,
Nga sa akon dughan dili gid pumilit.

10. Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpaniguro
Mataas nga tore ang ginapuy-an ko,
Madalum nga kuta, rehas nga bato,
Maabri mo Nonoy, lalang sang Gino-o.

11. Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpaniguro,
Mataas nga tore ang ginapuy-an ko,
Madulum nga kuta, rehas nga bato,
Maabri mo Nonoy, lalang sang Ginu-o.

12. Ang gugma mo, Nonoy, ayaw igpanu-ay,
Komo ako dalaga serbehan mo anay;
Anano ang pulos iloy ko kag amay,
Nga dili kaagum sang imo kabudlay.

13. Ang kamot ko nga tu-o,
May letra nga \"O\";
Ginbasa ko, ginsaulo,
Sa imo dili maglamano.

14. Ang kamot ko nga wala
May letra nga "A";
Ginsa-ulo ko kag ginbasa,
Sa imo dili magkamusta.

15. Ang mata mo Nonoy, matalum sa punyal,
Anyo gid kag bagay sa talon umistar,
Kun diri ka lamang sa amon nga lugar,
Gahatag ka lamang sang sala nga mortal.

16. Ang mata mo, Nonoy, daw hilo de oro,
Kun manuluktulok may dalang enganyo;
Itulok sa wala, itulok sa tu-o,
Daw may tulok ka gid, Nonoy, nga ginaindian ko.

17. Ang mga dalaga akon kapareho,
Dili ka magpati, hambal sang soltero;
Kay nahibaluan mo naman subong nga paniempo,
Ang amor sang joben puro intrisado.

18. Ang soltero parte hilawod,
Interesado sa mga kaingod,;
Sang diutay pa ako ginaturutiklod,
Anay sang magdako bu-ot makig-ingod.

19. Ang tubig sa guma-guma,
Nagtugon kay gumagugam,
Indi gani gumami-gumamgam,
Kay gumami-gumagugam.

20. Anhon ko pagtaton sinang paghigugma,
Kay indi nga lawas may compremetibo;
Yari pa gaini ang singsing ginbilin niya sadto,
Bilang handumanan nga amon recuerdo.

21.Antipara ni Lolo
Mataas ang grado
Nakalab-ot sa Cebu
Komo wala espejo--Anon.

Ang antipara ni Lolo
Mataas ang grado
Nakarating sa Cebu
Dahil walang salamin ito--Salin ni Melchor F. Cichon

No comments: