Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, July 26, 2020

Pobreng Gumang Bebe

Pobreng Gumang Bebe
Owa Makilaea ro Nagsueat
Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon
July 26, 2020

Kimo ro oras it pagpaligos hay masadya,
Samtang ginawagayway mo ring mga butkon ag ginasipa-sipa mo ring mga siki.
Kon iasik-asik mo ro buea sa hangin,
Ag maghigko sa paalibot.
Maski haeos matunod eon ro adlaw,
Buktaw ka man gihapon ag gusto pa gid maghinampang;
Puno’t kalukohan, sabyahan mo’t tubi ro palibot,
Ag eabniton ro hakita mong gumang bebe.
Bag-o ako maghambae nga, “Pundo eon! Husto eon don!”
Ro pobreng gumang bebe hay nahueog eon sa saeog!
Kimo ro oras it pagpaligos hay masadya,
Samtang ginawagaybay mo ring mga butkon ag ginaisipa-sipa ring mga siki.

No comments: