Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, July 02, 2020

Panaghoy

Panaghoy
Ni Itsong
July 2, 2020
Revised, July 3, 2020

Hambae Mo...

Hambae mo ako gid lang ro sueod king tagipusuon. Pero, ham-at kon magtalikod eon ngani ako pagkatapos naton magpainit-init ku atong mga dughan ag bagay-bagayon ro paeabuton natong mga daean, owa mo gid ako pagtueoka kon nagtaeang baea ako o tadlong rang pagtikang. Owa mo gid gintan-aw kon hasandad ako o hadalin-as ako sa eutayon nga daean, produkto ku atong over-the-counter nga mga contractors. Gali ro imo nga ginabalikid hay si Annie nga ginteksan mo nga hueaton mo imaw sa sangka fast food sa kanto.

Hambae mo maski ano man nga bagyo o baha nga mag-agi sa pangabuhi naton, indi mo gid ako pag-aywan. Pero pagtugpa it asaw-asaw ku Abril nga nagtaliwan, dumaeagan ka eagi ag gin-aywan mo ako sa tunga-tunga't daean. Mas madasig ka pa sa shooting star sa paghalin kakon. Owa mo gid ngani ako pagpandungi ku imo nga panyo. Sayod ako nga may daea-daea ka nga kapote sa imong bag, pero owa mo gid pagbue-a ra.

Hambae mo kon magbut-eak ro ugsad, daywa eang kita nga maghakop ka anang kahayag ag dayon aton ra nga taguon sa atong dughan. Pero ano ro natabu? Ako eang nga isaea ro naglingkod sa Tambak samtang gahueat kimo ag sa pagbut-eak it buean. Sa pamatyag ko hay nagdamoe pa gid ro maitum nga gae-um sa sidlangan samtang ginaapok-apok rang buhok it hangin.

Sige, batunon ko it higpit rang paghinuesoe sa maeumay mo nga pagmahae, sa magae-umon ko nga adlaw ag madueom ko nga gabii. Batunon ko ra nga owa't pagbasoe maski mag-eampas pa ra sa tinaipan kang kabuhi.

Apang, Parayaw, mahueat gid ako gihapon kimo maski nagtunod eon rang adlaw ag nagtunod eon man rang buean. Himuon ko ra ay ikaw, ag ikaw eang, rang adlaw ag buean.
 

***
Panaghoy
Ni Itsong
July 2, 2020

Hambae Mo...

Hambae mo ako gid lang ro sueod king tagipusuon. Pero, ham-at kon magtalikod eon ngani ako pagkatapos naton magpainit-init ku atong mga dughan ag bagay-bagayon ro paeabuton atong mga daean, owa mo gid ako pagtueoka kon owa ako magtaeang o rang pagtikang hay tadlong. Owa mo gid gintan-aw kon hasandad ako o hadalin-as ako sa eutayon nga daean, produkto ku atong over-the-counter nga mga contractors. Gali ro imo nga ginabalikid hay si Annie nga ginteksan mo nga hueaton mo imaw sa sangka fast food sa kanto.

 Hambae mo maski ano man nga bagyo o baha nga mag-agi sa pangabuhi naton, indi mo gid ako pag-aywan. Pero pagtugpa it asaw-asaw ku Abril nga nagtaliwan, dumaeagan ka eagi ag gin-aywan mo ako sa tunga-tunga't daean. Mas madasig ka pa sa shooting star sa paghalin kakon. Owa mo gid ngani ako pagpandungi ku imo nga panyo. Sayod ako nga may daea-daea ka nga kapote sa imong bag, pero owa mo gid pagbue-a ra.

Hambae mo kon magbut-eak ro ugsad, daywa eang kita nga maghakop ka anang kahayag ag dayon aton ra nga taguon sa atong dughan. Pero ano ro natabu? Ako eang nga isaea ro naglingkod sa Tambak samtang gahueat kimo ag sa pagbut-eak it buean. Sa pamatyag ko hay nagdamoe pa gid ro maitum nga gae-um sa sidlangan.

Sige, batunon ko it higpit rang paghinuesoe sa maeumay mo nga pagmahae, sa magae-umon ko nga adlaw ag madueom ko nga gabii. Batunon ko ra nga owa't pagbasoe maski mag-eampas pa ra sa tinaipan.

Apang, Parayaw, mahueat gid ako gihapon kimo maski nagtunod eon rang adlaw ag nagtunod eon man rang buean.

No comments: