Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, February 13, 2021

Bisan Kueang sa Tinun-an

 

Bisan Kueang sa Tinun-an
ni Melchor F. Cichon
 
Bisan kueang sa tinun-an
Kon sangkad sa mayad nga pamatasan.
May mga tawo nga owa katapos it elementariya.
Pero malulo kon maghambae.
Kon mag-agi sa tunga it mga tawo nga nagahambae,
Nagadungok ag nagabutang ka anang tuong alima sa anang atubang ,
Ag gahambae nga "Paagi."
Kon magsabat, owa gaalsa ra boses.
Buko't gasang kon magsabat.
Nagapangayo't pasensiya, kon magkasaea.
Pero may mga tawo nga nakatapos it koleheyo,
Pero indi makakita ku anang mga isigkatawo.
Makakilaea eang kon may anang kinahangean,
Pero kon mabuoe eon nana ra gusto
Imaw eang ro tawo sa kalibutan.
Kon magsabat, permi eang imaw nga tama.
Ag permi eang nagakilat, nagadaeugdog.
Permi eang nga husto, maski saea.
Posted by:
Melchor F. Cichon
February 13, 2018

No comments: