Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 14, 2021

Kon Lipatan Mo Gid Man Ako

 

Kon Lipatan Mo Gid Man Ako
ni Melchor F. Cichon
Feb. 14, 2021
 
Hasayran ko nga lipatan mo gid man ako
Maski nagtug-an ka kakon
Sa atubang ku atong Ginuo
Nga hasta sa pagtunod ku atong adlaw
Ring pagmahae kakon.
Masakit batunon
Apang owa ako't mahimo.
Bukon ako't pareho ni Cardo
Ag buko't madamoe rang pitaka
Apang ginahimo ko nga adlaw rang gabii
Agod magnabaw ro atong taeagbasan.
Masakit panumdumon
Pero kinahangean nga batunon ko.
Pero kon lipatan mo gid man ako,
Palihog eang
Nga panumdumon mo
Bag-o ka matueog
Ro hapon
Kon siin mo ginsuksok ring singsing sa tudlo ko
Sa atubang ni Padre Paulo.

No comments: