Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 21, 2021

Iya Eang Ako Gahueat Kimo

 

Iya Eang Ako Gahueat Kimo
ni Melchor F. Cichon
February 17, 2021

Kon naganuoe ka gid man
Sa pagmunot mo
Sa bag-o mong mahae,
Indi ka maghawag
Iya ako kahueat eang kimo
Pareho it tungang-gabii
Nga gahueat sa pagbut-eak it adlaw.
Indi ka maghawag nga indi eon kita pagpalanggaon
Pareho kato tag gahurma pa eang kita ku atong daean.
Indi ka mahawag
Bukas pa gihapon ro atong baeay para kimo,
Pareho't pwertahan kang tagipusuon.

No comments: