Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, October 21, 2018

Children Rhyme, Isaea, Daywa, Tatlo

Isaea, Daywa, Tatlo
ni Melchor F. Cichon
Oct. 21, 2018

Isaea, Daywa, Tatlo,
Rang Tatay maestro.
Pero kon sa among baeay,
Ro maestra si Nanay,
Ro estudyante si Tatay.

No comments: