Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, October 17, 2018

Poem, Sandali Lang, revised, Oct 17, 2018

Sandali Lang, Mahal
Ni Melchor F. Cichon
October 17, 2018

Sandali lang, Mahal.
Iinumin mo muna lahat
Itong tinimpa kong kape.
Sayang din naman.
Dahil sa TRAIN
Bumibitin-bitin na ang piso ko
Mula sa asin hnaggang sa galonggong.
Sandali lang, Mahal.
Pupunuin ko lang muna ang knapsack ko
Ng mga damit at kunot
Bago natin lisanin ang ating tahanan.
Hindi pa naman daw sasabog,
Katulad ng pagsabog ng Mt. Pinatubo,
Ang lumalagablab na Mayon Volcano.
Baka sa evacuation center
Ay mangangatog tayo doon.
At uubuhin si Neneng.
Mabuti kung may magbibigay sa atin ng relip.
Batid kong dinadala sa ukay-ukay
Ang mga donasyong mga kumot, baro’t sapatos.

Sandali lang, Mahal,
Hindi na ako makakahinga.

No comments: