Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, October 21, 2018

Poem, Gusto Ko Gid Koronahan

Gusto Ko Gid Koronahan
Melchor F. Cichon
Oct. 20, 2018

Gusto ko gid koronahan
It huya-huya
Ro tawo nga owa gasunod
Sa ana nga ginpromisa.
Gusto ko gid bayawon sa kaeangitan
Ro tawo nga owa gasunod
Sa ana nga gintug-an.
Gusto ko gid nga palingkuron
Sa gakaea-kaea nga bueawan
Ro tawo nga mabuot eang kon may kinahangean.

No comments: