Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, May 24, 2020

Flash Fictions


Ro mga masunod nga istorya nga mabasa ninyo hay ginatawag sa English nga Flash fiction. Ginpangsueat ko ra tanan.

Rhum

Nag-agto si Senador Juan sa Switzerland. Sa sangka 3-star hotel imaw nagtiner. Pagkatapos nana’t ihapon hay gintawag nana ro waiter.
Pagpaeapit kana ku waiter nag-order imaw it rhum. “Ro pinakamahae gid ha.”
Pagbalik ku waiter hay daea-daea nana ro sangka bote nga Tanduay Rhum. Nagreklamo si Senador Juan. “Bukon abit naghambae ako nga daehan mo ako riya it rhum nga pinakamahae sa tanan?”
“Pero, Sir, raya ro pinakamahae namon nga rhum!”

One Foot

Annie was invited by her fiance to visit him in Austria.
One day after her arrival in her fiance’s house, she called up her mother.
“Mother,” she said, “James has only one foot.”
“You are lucky my child,” her mother said. “Your father has six inches only.”

Sermon June 14, 2018

Pagkatapos it misa, ginpaeapitan ni Gerlie si Padre Santos.
“Padre,” hambae ni Gerlie. “Nanamian gid ako sa sermon mo kaina.”
“Gali,” sabat ni Padre Santos, “Pero ano gid ring nailaan sa sermon ko?”
“Bangod...rato gid ro pinakamatag-od mo nga sermon!”, sabat ni Gerlie.
*****

Pagkatapos it misa, ginpaeapitan ni Gerlie si Padre Santos.
“Padre,” hambae ni Gerlie. “Nanamian gid ako sa sermon mo kaina.”
“Gali,” sabat ni Padre Santos, “Pero ano gid ring nailaan sa sermon ko?”
“Bangod...rato gid ro pinakamatag-od mo nga sermon!”


Memeng

Paborito ko gid si Memeng. Ginakarga-karga ko imaw.
Isaeang adlaw, haligis si Memeng it jeep sa karsada. Sa kaeuoy ko, dali-dali ko imaw nga ginpueot.
Pero inangkit nana rang alima.
Agod indi ako marabies, dumaeagan ako sa baeay ag ginhugasan rang nina. Pagbalik ko kay Memeng, patay eot-a imaw.
***
Memeng
June 12, 2018, revised Sept. 26, 2019

Si Memeng rang paborito nga kuring. Kon mag-abot ako halin sa eskuylahan hay gapaeapit gid ron imaw kakon ag magsag-id-sag-id sa mga siki ko. Hasayran ko nga gusto ron nana nga pueoton ko imaw ag hikap-hikapon.
Isaeang adlaw, halin ako sa eskuylahan, hakita ko si Memeng sa tunga it karsada sa atubang ku among baeay, gakaya-kaya. Pero gahueag-hueag pa. Sa kaeuoy ko, dali-dali ko imaw nga ginpueot. Pero inangkit nana rang paead. Ag nagdugo. Bangod masakit ag basi kon marabish ako, dumaeagan ako sa baeay. Pagkapos mahugasan rang nina, bumalik ako kay Memeng, galing haligsan imaw it uman. Eunot eon ra ueo ag naggueuwa ra mga kasudlan. Ginpueot ko imaw ag gin-eubong eon lang.

Handum
Melchor F. Cichon
March 20, 2017

Bangud gusto gid ni Lando nga makilaea bilang isaea nga mayad gid nga manugletrato, nag-intra gid imaw sa isaea nga paindes-indes it letrato agud mag-abu ra anang kleyente sa photo-shoot. Busa pagkabati nana nga may national contest sa letrato hanungod sa palibot, nag-intra gid imaw. Agud makasubmit imaw it manami gid nga letrato, nag-agto imaw sa mabahoe nga unibersidad sa Manila kon siin may koleksiyon it daan nga Life Magazine ag National Graphic Magazine. Igto nagtinan-aw gid imaw it mga letrato hanungod sa palibot. Sa ulihi hay may hakita gid man imaw nga isaea ka prize winning picture. Ginletratuhan nana ra ag gindaea sa anang amigo nga si Ambeth. Eksperto gid si Ambeth sa photoshop agud maretoki gid nanda ra hapili nga letrato. Samtang ginaretoki nanda ro letrato hay nagpromisa si Lando kay Ambeth nga kon magdaug gid man imaw hay tungaon nanda ro premyo. Pagkatapos nga maretoki nanda ro letrato hay imaw ra ro ay Lando nga gin-intra sa paindis-indis.
Ag nagdaug imaw.
Pagkabuoe nana ka premyo hay nagpaManila imaw nga owa gid nana gin-agtunan si Ambeth maski magpasaeamat gid lang.
Sa kaugot ni Ambeth hay nagpadaea imaw it sueat sa organizer it contest. Gin-apid nana ro kopya ku original nga letrato. Mayad eang ay owa ginpaea ni Ambeth ro kopya ku original nga letrato nga gindaea ni Lando kay Ambeth. Pagkatapos nga maimbestigar ro reklamo hay napamatud-an nga ginplagiarize gid man ni Lando ro anang entry. Bangud kara hay ginbawi it organizer ro premyo kay Lando.

Hayahay

Ginbaha it Bagyo Frank so suba. Pag-agi ni Pilma sa pangpang it suba, hakita nana ro naga-eutaw-eutaw nga hayahay it Pilipinas. Gin-eumpatan nana ra agod salbaron ra. Pagkadakop nana kara, dali-dali imaw nga nag-eangoy pabalik sa pangpang. Maskin basa ra eambong, dumeritso imaw sa munisipyo ag gintao ro hayahay sa meyor.

Ugsad
Nagharana si Ambeth kag si Itsong sa balay nanday Thelma.
Pagpa-uli nila, gulpi nga ginhakwat sila sang isa ka kapre.
“Naghambal gid ako sa inyo nga indi kamo maghuharana kay Thelma kay nobya ko siya. Dungol gid kamo!”
“Indi na gid, promise. Buhii lang kami,” sabat si Itsong.
“Sige!”
Kabilugan nga Buwan
Alas dyes ng gabi. Nagharana sila Ambeth at Itsong sa bahay nila Thelma doon sa Ubos.
Nang papauwi na sila ay biglang hinatak sila ng isang kapre.
“Sinabi ko na sa inyo na huwag na kayong maghaharana kay Thelma dahil nobya ko na siya. Talagang matigas ang ulo ninyo.”
“Hindi na mauulit, promise. Pakawalan mo lang kami,” sagot ni Itsong habang nanginginig ang katawan niya sa takot.
“Sige!”

Liso
 
Luyag ni Ambeth magtulon sang liso sang santol, bisan ginwarningan na siya sang iya amay.
Domingo sang hapon, nagbakal siya sang tatlo ka santol. Gin-ubos niya tulon ang mga liso.
Pagka-aga, nagguwa sa iya mga dalunggan ang mga sanga kag dahon sang santol. Ang gamot naglusot sa iya buli.

Busoe

Gusto gid ni Ambeth nga magtueon it busoe it santoe, bisan ginwarningan eon imaw ka anang tatay.
Dominggo it hapon, nagbakae imaw it tatlo nga santoe. Gin-ubos gid nana it tueon ro mga busoe.
Pagka-agahon, nagguwa sa anang mga dueonggan ro mga sanga ag dahon it santoe. Ro ugat hay nag-eusot sa anang buli.

Lukay

Alas tres sang aga.
Galuto puto si Diday sa kusina.
Gulpi nagkaraskaras ang lukay sa idalum sang balay.
Ginhakwat ni Diday ang lalaggaan kag ginbubo ang gabukal-bukal nga tubi sa kawayan nga salog.
Pagkaaga, si Lola Barang, nga ginakuno-kuno nga aswang, gin-ICU kay napaso ang bilog niya nga lawas.
***
Liay

Alas tres it agahon.
Gaeaha it puto si Diday sa kusina.
Gulpi nagkaeaskaeas ro liay sa idaeum it baeay.
Ginhakwat ni Diday ro ginaeagaan ag ginbubo ro nagabukae-bukae nga tubi sa butong nga saeog.
Pagkaagahon, si Lola Barang, nga ginakuno-kuno nga aswang, hay gin-ICU bangod napaso ra bilog nga eawas.

Payaw
 
Dominggo sang hapon. Nagkadto sa Bukid Payaw ang kabarkada ni Itsong agud mangita sang dahon sang Payaw para iputos sa Inomoe.
Sang gapahuway-huway sila sa puno sang balete, gulpi nga may nadagdag nga magkal sa ila atubang.
Kumupkop si Baby kay Itsong. Syempre ginkagos ni Itsong si Baby nga dugay na niya ginapangluyagan galing nagapupalagyo permi siya kay Itsong.
***
Payaw

Dominggo it hapon. Nag-agto sa Bukid Payaw ro magkabarkada agod mag-usoy it dahon it payaw agod iputos sa inomoe.
Tag nagapahuway-huway eon sanda sa puno’t balete hay gulpi nga may nahueog nga magkae sa andang atubang.
Kumupkop si Babay kay Itsong. Syempre gingupkupan ni Itsong si Baby nga mabuhay eon nana nga ginakailaan ugaling nagapupaeayo imaw permi kay Itsong.

Payaw

Dominggo ng hapon. Pumunta sa Bundok Payaw ang magbabarkada para maghanap ng mga dahon ng payaw para iblot sa isang kakain na tinatawag na inomoe.
Nang nagpapahinga na sila sa isang malaking pnno ng balete ay biglang nahulog ang isang malaking ahas sa kanilang harapan.
Sa takot napayakap si Baby kay Itsong. Siyempre niyakap din ni Itsong si Baby dahil ilang buwan na rin niyan liniligawan si Baby kaya lang hindi siya pinapansin ni Itsong.

Pari

Dominggo it hapon. May limang kaeaeakihan nga naga-inum it tuba sa binit it karsada. Nag-agi ro sangka pari ag nagpangutana kanda kon siin ro simbahan sa andang banwa.
“Mga migo, siin dapit ro simbahan riya?” pangutana ku pari.
“Dumiretso ka eang. Pag-abot mo sa krusing hay magliko ka sa waea. Makita mo dayon ro simbahan,” sabat ni Lydio.
“bu gid nga saeamat kinyo. Ako gali ro bag-o ninyo nga pari. Buligan ko kamo sa pag-agto sa eangit.”
“Indi ka ngani kantigo mag-agto sa simbahan, sa eangit pa,” sabat ni Lydio.
***

Si Bangkilan Kag si Ilaga

Gahangos-hangos sa pagbalik si Ilaga sa ila kuta kag gilayon nagbantala sa mga kaupod niya nga didto si Bangkilan nga kuring sa balay ni Tay Itsong kon diin sila permi gapanakaw sang karne kag isda, kag kun waay siya gilayon kapalagyo, sigurado gid nga nautod ang liog niya.
Insigida, nagtawag sang emergency miting ang mga ilaga agud makapangita sila sang pamaagi kun paano sila makapalagyo kay Bangkilan.
May nagsuhisyon nga kun tani mabutangan nila sang kiling-kiling ang liog ni Bangkilan agud mabal-an lagi nila nga ara si Bangkilan.
Pero kun paano kag kun sin-o ang mabutang sini, amo na ang problema.
Siling sang isa, manakaw anay sila sang karne kag hag-uman ini sang Tanduay sang isa ka adlaw kag amo ini ang ipaon nila kay Bangkilan, para ini mahubog. Kag kun hubog na hapos na lang maghigot sang kiling-kiling sa liog ni Bangkilan.
Naghambal pa gid ang isa ka iliga nga may nakita siya nga kiling-kiling sa pihak-balay ni Tay Itsong.
Busa pagkagab-i sadto, nagpanakaw sila sang karne-baboy, Tanduay kag kiling-kiling. Ginlunob nila ang karne sa Tanduay.
Pagkasunod nga gab-i, gindala nila ang ginlunob nga karne sa ginaestaran ni Bangkilan. Ginbutang nila ini sa dalum lamesa nga bag-ong ginplorwaksan.
Nagsaka sila tanan sa kisame kag nagbantay. Waay nagdugay, nagpalapit si Bangkilan sa karne. Ginsimut-simotan niya ini. Naghiyum-hiyum ang mga ilaga. Dugay-dugay naghapay-hapay si Bangkilan. Kag natumba.
Nagpanaog si Ilaga. Dala-dala niya ang kiling-kiling kag hinay-hinay nga nagpalapit kay Bangkilan. Sang isa na lang kadangaw ang antad ni Ilaga kay Bangkilan, nadanlog ini. Nagbagting ang kiling-kiling. Nakibot si Bangkilan. Nakita niya si Ilaga. Ginluksohan niya ini. Nakagat niya sa liog si Ilaga. Patay. Kag naghambal:
“Abi mo, kan-on ko ang karne ha! Bawal nga daan sa amon nga mga Muslim ang magkaon sang baboy. Apang, siguradong manamit ka usangon!”

Si Bangis at si Daga
Melchor F. Cichon

Humihingal si Daga nang dumating sa kanilang kuta. Kaagad-agad niyang binalita na naroon si Bangis na pusa sa bahay ni Tay Itsong. Kung hindi siya kaagad nakatakbo, siguradong patay siya.
Kaagad-agad, nag-emergency miting ang mga daga para malaman kung papaano nila maiiwasan si Bangis.
“Lagyan natin ng kampanilya ang leeg ni Bangis,” sabi ng isang daga. “Pero kung sino at kung papaano mailalagay ito, hindi ko alam.”
“Pakakainin natin siya ng karneng baboy na binabad sa Tanduay para malasing siya,” sabi ng isa pa. “Pagkatapos, itali natin sa leeg niya ang kampanilya.”
Pumayag silang lahat. Kaya nagnakaw sila ng karneng baboy, tanduay at kampanilya sa kapit-bahay ni Tay Itsong. Maghapon nilang binabad ang karneng baboy sa Tanduay.
Kinagabihan, nilapag nila ang karne sa ilalim ng hapag-kainan na kakapunas lang ng floor wax at umakyat silang lahat sa kisame. Pinagmasdan nila ito. Dumating si Bangis. Inamoy-amoy niya ito. Nagngitian sila. Di nagtagal, napansin nilang nakadapa na si Bangis. Wari ni Daga’y lasing na si Bangis. Bumaba ito, dala-dala ang kampanilya. Nang isang dangkal na lang siya kay Bangis, bigla siyang nadulas. Kumalimbang ang kampanilya. Nagulat si Bangis. Nakita niya si Daga. Bigla itong dinakma. At nagsabing: “Akala mo kakainin ko itong karneng baboy? Hoy, Muslim ako kaya’t hindi ko kakainin ang karneng ‘yan! Ngunit masarap kang papakin!”
***
Ooops!
Ni Melchor F. Cichon
March 7, 2015

Bar tender si Mila sa Bestro Bar sa Diversion Road.
“Nami magligid-ligid sa banig galing kalayo pa ang Villa.”
Ginpalapitan siya ni Rico, isa ka suki sg Betro. Daw si Daniel Padilla ang tsura.
“Mila”, hambal ni Rico, “idul-ong ta na lang sa inyo, may kotse ako.”
“Ha! Budlay na.”
“Permi mo man ko makita sa Restro, di bala?”
“Ah, huo. Sige na lang gani. Basta promise no touching, touching ha.”
“Sure, ah!”
Nagpungko si Mila sa front seat. Ginpaandar ni Rico ang kotse.
“Mila, may boyfriend ka?”
“Siyempre!”
“Taga-diin?”
“Secret!”
“Ikaw?”
“Wala!”
“Ti, sin-o ginahulat mo?”
“Ikaw!”
“Ooops! Di bala taken na ‘ko?”
“Kasal kamo, haw?”
Ginkaptan ni Rico ang kamot ni Mila. Waay niya ginwahig ang kamot ni Rico.
“Galing,” hambal ni Mila, “may two-year old na ako nga baby boy.”
“Really?” Naghipos ni Rico hasta makalab-ot sila sa balay ni Mila.
Halin sadto, waay na nagbalik-balik si Rico sa Restro Bar kon diin ga-obra si Mila.

Ay, Gali!

Parihong librarian sanday Annie ag si Itsong sa library. Pagkasayod ni Annie nga manunueat si Itsong, gin-amigo na. Kon may daea imaw nga tinapay hay permi nana nga ginataw-an. Kon oras it break hay gusto nana nga magdungan sa pagpamahaw kay Itsong agod maestorya ra nana. Pagkasunod nga mga inadlaw hay ginpangabay nana si Itsong nga obrahan imaw it monthly report ag kon ano pa man nga paper works. Ginabinuligan man imaw ni Itsong. Sangka adlaw, nagtunog ro alarm. May sunog sa pihak ku andang opisina. Bangud putol ra tuo nga siki ni Itsong, indi imaw kadaeagan. Hasayran man ra ni Annie. Pagkabati ni Annie nga may sunog, gulpi imaw nga dumaeagan paagto sa pinakamaeapit nga hagdan. Owa gid nana ginbuligan si Itsong sa pagguwa sa andang opisina. Mayad ay ona pa si Aiza ag si Apple, anda nga gin-agubayan si Itsong.
Tag igto eon sanda sa karsada, ginpaeapitan si Itsong ni Annie. Hakita ni Annie nga ginbuligan si Itsong nanday Aiza ag ni Apple. Ginpangutani ni Annie kon ano ro ginhambae nanday Aiza ag ni Apple kana. Naghambae si Itsong nga, “Paeayuan ko kuno ikaw ay mayad ka eang kuno kon may kinahangean ka.” 
 ***
Wow! Pero

(habatian ko eang man ra nga estorya)
Bag-o mastrok si Tatay Ramon hay nagtaya imaw sa lotto. Ag ginpatago nana ra lotto tiket sa anang kamagueangan nga unga nga si Pedio. Ag nagdaog imaw it P200,000,000.00. Ugaling hay kon paalin nana mahambae sa anang tatay ro swerte ay basi kon ano pa nga matabo sa anang tatay. Busa nagmiting ro magmaeanghod kon paano nanda masugid sa andang tatay nga indi imaw makibot ag owa’t matabu nga maeain sa andang tatay. Sa ulihi hay nagdesisyon sanda nga magpangayo eon lang it bulig sa sangka pari. Busa ginbumbida nanda si Padre Roger agod imaw eon lang ro maghambae sa andang tatay.
Pagkatapos nanda it ihapon hay ginpangabay ku pari nga aywan eon lang imaw ag ro tatay nanda nga mag-estorya.
“Tiyo Ramon,” hambae ni Padre Roger, “pusta ka sa lotto?”
“Huo, galing owa gid ako’t swerte nga magdaog.”
“Pero kon magdaog ka it P2 milyon, ano ro imong himuon?” pangutana ku pari.
“Kon matabu gid man ron,” hambae ni Tatay Ramon, “tungaon naton!”
Pagkabati ni Padre Roger, gulpi imaw nga nag-uy-uy. Ag namatay.

Eangit

Dominggo’t hapon.
Haagyan ni Padre Tomas si Lydio sa bini’t karsada.
“Brother, siin ro simbahan?”
“Diritso eang. Sa krusing, makita mo ro simbahan,” sabat ni Lydio.
“Ako gali ro bag-ong pari riya. Mabuligan kita sa pag-agto’t eangit.”
“Indi ka ngani kantigo mag-agto sa simbahan, paeangit pa!” sabat ni Lydio.
Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com
kasingkasingpress@yahoo.com
***
Multo
Viernes sg gab-i sa amon balay. Gaistorya ni Itsong ang iya Lolo Empoy.
"Lo, dakpan mo ako sg multo."
"Ikaw na lang bala."
"Nahadlok ako."
"Indi ka magkahadlok.”
“Ah, basta nahadlok ako sa mga multo!”
Toto, indi ka magkahadlok sa multo.”
“Ngaa man?”
“Kay ang kaestorya mo, multo ko!"

Mueto
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 2, 2017

Biyernes it gabii sa amon nga baeay. Gaistorya ni Itsong ra anang Lolo Empoy.
“Lo, dakpan mo ako it mueto.”
“Ikaw eon lang baea.”
“Nahadlok ako.”
“Indi ka magkahadlok.”
“Ah, basta nahadlok ako sa mga mueto!”
“Toto, indi ka magkahadlok sa mueto.”
“Ham-an?”
“Ay ring kahambae hay mueto ko”
Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com

Euha

Melchor F. Cichon
May 7, 2017

Bag-o madueaan it paginhawa si Tatay Itsong hay gintawag nana ra mga unga nga sanday Inggot ag Jawili agod ipanobli na ro sangka kaheta. Ginpaandaman sanda nga indi gid ra pagbuksan.
Hinab-eot ni Inggot ro kaheta ag dumaeagan paagto sa bukid. Ginsunod imaw ni Jawili nga nagatangis. Pero owa gid nana maabti si Inggot. Pag-abot ni Inggot sa ibabaw it bukid, dali-dali nana nga ginbuksan ro kaheta sa pag-eaum nga manggad ra. Apang gulpi nga nagkilat ag nagdaeugdog. Sa pagbaskug it daeugdog ag sa pagbunok it uean, nagbueoka ro mga dalipi ag nagkaeahueog ra. Si Inggot ag si Jawili hay nahimo nga mga bato. Apang gatinueo man gihapon ra euha ni Jawili.
Raya ro euha ni Jawili nga hasta makaron gainilig sa Jawili Falls.

Short Time

Nag-agto sa motel si Pedring agod magpangalipay. Igto imaw sa Room 69.
“Sir, may kaibahan ka?”
“Owa ngani.”
“Gusto mo?”
“May mga picture ka’t mga baye nga pwede ko makaibahan?”
“Hara, Sir, pili eang.”
“Pwede raya?”
“Sige, Sir. Hueata eang. After 15 to 30 minutes, may manoktok ron kimo.”
Pagkataliwan it 20 minutos, may nanuktok sa room ni Pedring. Binuksan na.
“Tay!” hambae ku baye.
***
Ano sa English ang Saging?
Kwento ito ni Elmor Dollolasa Jr.. Inayos ko lang. 

Sa loob ng klase
Tinanong ng tetser niya si Juan kung ano sa English ang saging. Dahil hindi niya alam ang sagot, ginawang assignment na lang niya ito. Pagdating sa bahay nila ay nakita niya ang tatay niyang lasing. Pero tinanong pa rin niya ito kung ano sa English ang saging.
“Ay sus, ah,” sagot ng tatay niya. Dahil hindi siya kuntinto sa sagot ng kanyang tatay, ay tinanong naman niya ang kanyang nanay.
“Nay, ano sa English ang saging?”
“Tabi-tabi lang po,” ang sagot ng nanay niya.
Dahil hindi rin nasagot ng nanay niya ang tanong, pinuntahan ni Juan ang Ate niya.
“Ate, ano sa English ang saging?”
At sinagot siya: Let’s go! Let’s go!”
Dahil mali rin ang sagot ng ate niya, tinanong ni Juan ang kuya niya.
“Kuya, ano sa English ang saging?” At ito ang sagot ng kanyang kuya: “Armor shield.”
Ang kasunod na tinanong ni Juan ay ang kanyang lolo.
“Lo, ano sa English ang saging?”
“60, 70, 80, 90”, sabi ng kanyang lolo.
Ang kahuli-hulihang taong tinanong ni Juan ay ang kanyang Lola.
“La, ano sa English ang saging?”
“Dahil mahal kita!” ang sagot ng lola ni Juan.
Kinabukasan, pumasok si Juan sa kanyang klase at tinanong siya kung alam na niya ang sagot.
“Juan,” sabi ng tetser niya, “ alam mo na kung ano sa English ang saging?”
“Ay, sus a!” sagot niya.
“Pumunta ka nga rito,” sabi ng tetser niya.
“Tab-tabi lang po.”
Nagalit ang tetser ni Juan. “Gusto mo pupunta tayo sa Principal’s Office?”
“Let’s go! Let’s go!” sagot ni Juan.
“Siguro gusto mong matamaan ng eraser, ano?” dugtong ng tetser niya.
“May armor shield ako, Maam!”
“O, ngayon, ilan ang gusto mong grade?” tanong ng tetser niya.
“60, 70, 80, 90,” sagot ni Juan.
Nainis na si Maam kay Juan kaya tinanong niya si Juan kung bakit ginagawa niya ito.
“Dahil mahal kita, Maam!”
****

No comments: