Total Pageviews

Search This Blog

Monday, May 18, 2020

Si Snow White Ag ro Pitong Duwende


Si Snow White Ag ro Pitong Duwende Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
Melchor F. Cichon·Thursday, May 18, 2017·Reading time: 5 minutes

Bangod namatay ra nanay nga rayna ni Snow White, nag-asawa it uman ra tatay nga hari. Igto si Snow White nag-estar sa kastilyo kaibahan ka anang madrasta nga si Rayna Maeuib. Bangod nga masaku ra tatay nga hari ni Snow White sa pagdumaea ku andang kaharian, owa imaw kasayod kon ano ro nagakaeatabo sa sueod ku andang panimaeay. Ginamandaran ni Rayna Maeuib si Snow White nga maghugas it andang hagdan ag mag-eaba ku andang mga umog.
Si Snow White hay matumanon ag maambong nga unga. Si Rayna Maeuib hay gwapa man.
Si Rayna Maeuib hay may tantanan nga saeamin. Paporito gid nana ra nga tueoeukon. Sangka adlaw ginpangutana nana ra tantanan nga saeamin.
“Saeamin, saeamin, sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
Nagsabat ro saeamin: “ Ikaw gid ro pinamatarung sa tanan.” Matam-is gid ra paghiyom-hiyom ni Rayna Maeuib pagkabati kara.
Isaea ka adlaw, gintueok eon man it uman it rayna ra tantanan nga saeamin ag ana eon man ra nga ginpangutana: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamaambong kamon tanan?”
Nagsabat ro saeamin: “Si Snow White ro pinamakamaambong sa tanan!”
Gulpi nga nagtaas ra dugo ku rayna. Ginmandaran na ra sangka tawohan: “Daeha si Snow White sa kagueangan ag igto mo imaw patyon. Kon indi mo ngani pagtumanon rang sugo, pahalinon ta gid sa pwesto mo nga pinuno it mga tagapana ag pahalinon ka sa kaharian.”
Owa’t nahimo ro tawohan kundi magsunod sa mando ku rayna.
Ginpasakay ku eaki si Snow White sa kabayo ag ginguyod ra paagto sa kagueangan. Samtang gapanaw sanda hay naeuoy ro eaki, busa ginsugid eon lang ku eaki kon ano gid ro matuod. Pagkasayod ni Snow White kon ano ro tuyo ku rayna hay nagpakitluoy nga indi imaw pagpatyon. Nagtug-an pa gid si Snow White nga igto eon lang imaw maestar sa kagueangan ag indi eon gid imaw magbalik-balik sa anda nga kastilyo. Ginhambaean nana ro eaki nga isugid nana sa rayna nga ginpatay eon nana imaw.
Sa kaeuoy, ginpapanaog it eaki si Snow White ag ginpapanaw. Nagdali-dali it tikang si Snow White paagto sa kagueangan. Sa anang kagaoy, natumba si Snow White ag hatueogan.
Pagbugtaw na hay ginapalibutan imaw it mga maintok nga pispis, koneho ag usa. Pagtindog nana hay may hakita imaw nga maisut nga puting baeay. Bukas ra pwertahan ku rayang baeay.
Bangod bukas ro pwertahan, nagsueod si Snow White. Owa imaw it may hakita nga tawo. May pito nga mga maintok nga silya, ro iba hay nagkaeatumba. Ro lamesa hay maisut man. Nagsueod imaw sa isaea nga kwarto. May maisut man ra nga kama. Igto nag-eubog si Snow White agod magpahuway-huway.
Pag-abot ku pito nga mga duwende, hakita nanda nga naga-eubog si Snow White sa isaea ka kama. Ro ngaean ku mga duwende hay sanday Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy, ag Dopey.
“Sin-o baea rayang baye,” hambae ku mga duwende.
Habatian ni Snow White ro hambae ku mga duwende. Bumangon imaw. Ag hakita nana ro pito nga duwende.
“Buligi ninyo ako,” pakit-euoy ni Snow White. “Gusto it rayna nga patyon ako.”
“Pwede ka gid nga magtiner riya kamon,” hambae it mga duwende.
“Abu gid nga saeamat,” sabat ni Snow White.
Pagkasunod nga adlaw hay nagbaealik ro mga duwende sa anda nga mga obra. Habilin si Snow White sa baeay ag nagbulig it pag-ayos ku mga gamit it mga duwende.
Sa kastilyo, nagbalik eon man ro rayna sa paborito nana nga saeamin. Ag ginpangutana eon man nana ra: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamaambong kamon tanan?”
“Si Snow White ro pinakamaambong sa tanan,” sabat ku saeamin.
“Ano?,” pangutana ku rayna. “Owa riya si Snow White. Patay eon imaw!”
“Buhi imaw,” sabat ku saeamin. “Buhi si Snow White. Igto imaw gaestar sa maisut nga puting baeay it mga duwende sa kagueangan.”
Nagbukae ra dugo ku rayna. “Kinahangean nga patyon ko gid imaw,” hambae na.
Nagbuoe imaw it pilang bilog nga mansanas. Sambilog kara hay mabahoe ag puea. Ginbutangan nana ra it hilo.
Ginsuksok ku rayna ra itum nga kapa. Ag gin-usoy nana si Snow White sa kagueangan. Daea nana ro puea nga mansanas. Hakita ku rayna ro maisut nga puting baeay. Nagpanumbaeay ro rayna. Ginbuksan ni Snow White ro pwertahan agod tan-awon nana kon sin-o ro bisita.
“May daea ako nga pueang mansanas para kimo,” hambae ku rayna. Ginbaton ni Snow White ro mansanas nga may hilo.
Naibug gid man abi si Snow White it mansanas. Nagpasaeamat imaw sa rayna. Gin-angkit nana ra. Ag dayon natumba imaw nga kuno patay.
Naila ro rayna. Nag-uli imaw sa andang kastilyo. Ag ginbalikan ra paborito nana nga saeamin. Ginpangutana eon man nana ra: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamaambong kamon tanan?”
Ag nagsabat ro saeamin: “Ikaw gid ro pinakamaambong sa tanan.”
Naghiyom-hiyom ro rayna.
Igto sa kagueangan, nakauli eon ro mga duwende. Hakita nanda nga nakahamyang si Snow White sa eugta.
“Ano ro atong obrahon?” hambae nanda.
Mayad eang ay nag-agi ro sangka prinsipe. Hakita nana si Snow White. Nagpanaog imaw sa ginasakyan nana nga kabayo agod tan-awon si Snow White.
“Ano ka ambong nga daeaga,” hambae ku prinsipe.
Ginbatak nana si Snow White. Nahueog ro mansanas sa baba ni Snow White.
Nakabugtaw si Snow White. Gintueok nana ro prinsipe.
Naghambae ro prinsipe kay Snow White: “Pakasaean mo ako.”
“Huo,” sabat ni Snow White.
Nagpasaeamat si Snow White sa mga duwende, ag nagpanaw si Snow White kaibahan ku prinsipe.
Sa kastilyo, ginpangutana eon man ku rayna ra paboritong saeamin: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
“Si Snow White ro pinakamaambong sa tanan ag pangasaw-on nana ro prinsipe,” sabat ku saeamin.
Sa sobra nana nga kaakig, nalipong imaw ag natumba. Patay.
Ginkasae si Snow White ag ro prinsipe.
Nagkalipay ro tanan.
***
5:20 p.m., May 18, 2017
Edited: 6:53 a.m., May 19, 2017

No comments: