Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, August 12, 2014

May Kamatayon

Paeabula

May Kamatayon
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 11, 2014

May sangka baye nga namatayan it unga. Indi na ra mabaton.  Kada tawo nga masubeang nana hay ginapangayuan na it bulig ag ginatangisan.

"May una kinyo nga makapabanhaw it sangka unga? Buligi man ninyo ako!"

Haeos nagkaumangon eon ro baye. Ag maski may naeuoy man kana, owa man it nakatao kana it solusyon sa ginapangayo nana.

Hasta umabot ro sangka ka eaki ag nagpaeapit kana ag naghambae, "May sambilog eang nga tawo nga makabulig kimo."

"Sin-o? Sugiri ako!" ro hambae ku sangka desperadang baye.

"Ro maaeam nga tawo. Si Buddha! Makita mo ron imaw sa ibabaw ku bukid ngaron."

Owa mag-uyang it tiyempo rayang baye ag gin-agtunan si Buddha sa ibabaw it bukid, ro ginasugid nga pinakamaaeam nga tawo.

Ginsugilanon ku rayang baye ag ginsugid nana ra problema.

"Ginahigugma ko gid rang unga. Pwede baea ninyo mapabanhaw rang unga bangod kakon?"

"Pwede mabanhaw ring unga kon maobra nimo ro mga bagay ngara," ro sabat ni Buddha. "Manaog ka sa banwa ag mag-agto sa kabaeay-baeayan. Ro kada tawo sa baeay ngaron hay pangayuan mo it sangka eamigas nga bugas. Sangka eamigas sa  kada baeay nga owa pa namatyan o owa pa kasaksi it kamatayan."

Sobra ro kalipay ku baye ag dali-dali imaw nga humalin.

Pagpanaog sa banwa hay dumiretso imaw sa mga pamaeay. Sa kada baeay, ginapangayuan nana't sangka eamigas it bugas. "Sangka eamigas eang sa kada pamaeay nga owa pa namatyan o nakasaksi it sangka kamatayan.

Apang uwat gusto nga magtao kana't bugas.

Bangod nga kada baeay sa lugar ngato hay nakaekspirensiya it may namatay ag nakasaksi it kamatayon sa andang baeay.

"Ro kamatayan hay parti it atong kabuhi," ro hambae ni Buddha. "Busa tun-an mo nga batunon ra. Mag-umpisa ka it oman ag umpisahan ag lipatan mo ro imo ngato nga handum nga mabuhi pa't oman ro inyong unga. Taw-an mo imaw it angay nga eubong ag magpangabuhi ka it husto ag madungganon, ag tratuhon mo ro kada adlaw nga katapusan mo eon nga adlaw sa ibabaw it kalibutan. Sa makarayang paagi, mapauswag mo ring pangabuhi.

No comments: