Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 14, 2014

Ro Mangingisda Ag Ro Plauta

Pabula

Ro Mangingisda Ag Ro Plauta
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Augst 13, 2014

May sangka mangingisda nga bantog sa pagtukar it plauta.
Ana gid nga handum nga mangin musikiro
Sa matuod, mas gusto pa nana nga magpatukar ku sa magpangisda, ugaling kinahangean nana nga magpangisda adlaw-adlaw bangud raya man lang ro anang hasayrang pangabuhian.
Ku adlaw ngato hay nag-agto imaw sa dagat. Daea-daea nana ro lambat ag ro anang plauta. Lumingkod imaw sa pampang it dagat ag magpaino-ino.
Hadumduman nana ratong mga oras nga permi imaw nga ginadayaw it mga tawo bangod sa manami nana nga pagtukar ka plauta.
Samtang nagalingkod, ginaobserbahan nana ro kadagatan ag nabilog imaw it sangka ideya.
“Ham-at indi ko abi pagpatunugon rang plauta. Sigurado ako nga magustuhan it mga isda rang musika. Sigurado nga magpaeapit ron sanda sa pampang. Indi ko eon kinhangean magpangabudlay sa pag-eadead kang mabug-at nga lambat.”

Imaw ngani ro gin-obra ku mangingisda, ag kon pilang oras imaw nakatindog sa pampang it dagat ag nagpadayon imaw ka pagpatukar ka anang plauta, ugaling maski sambilog nga isada hay owa gid it nagpaeapit sa pampang.

Nagkasubo imaw. Ginpabinit nana ra plauta ag binuoe ra lambat. Pareho ku dati hay hinaboy nana sa lambat sa dagat. Paghaon na kara, hay imaw eon lang ra kakibot, puno it isda nga nagaeueoksong isda.

“Ham-an makaron. Kaina nga ginapatukaran ko kamo, ham-at ni sambilog kinyo hay owa’t nagpaeapit kakon. Makaron nga gin-untat rang pagpatukar, imaw man ro inyong pagpaeapit kanon ag magaot-saot?”

Leksiyon. Kinahangean mo magtrabaho agod mag-uswag ring kabuhi.

No comments: