Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, August 12, 2014

Ro Kuring nga Taga-Uma ag Ro Kuring nga Taga-Siyudad

PABULA

Ro Kuring nga Taga-Uma ag Ro Kuring nga Taga-Siyudad
Ginsueat it Oman ag Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August10, 2014

Sangka adlaw, nag-agto ro sangka kuring nga taga-siyudad sa amigo na nga naga-estar sa sueod it sangka barangay agod bisitahan na. Nakabisti gid ro kuring nga taga-siyudad. Nadismaya gid imaw sa hakit-an nana nga kapobrehan it lugar. Maeutay ag owat pag-uswag. Pilang bato eang ro mga saeakyan nga gaagto kara.

Malipayon ro kuring nga taga-uma sa pag-abot ku anang amigo.

"Mayad amigo ay habisitahan mo man ako. Ilibot kita sa lugar namon," hambae nana nga may pagpabugae.

Ginpamasyal gid man nana ra sa kapatagan ag sa taeamnan nga may kabueakan. Ginpakita man nana ro iba pa gid nga manami nga mga taean-awon ag ro kaeanasan. Ugaling balewalaeang ra sa kuring ng taga-siyudad. Owa nana nailaan ro lugar.

Tag gaoy eon sanda sa pagpinanaw hay ginpreparar eon it kuring nga taga-uma ro andang ilabas. Ra anang gin-amumar hay linaga nga kamote, mais ag kon ano-ano pa nga mga kaeueoton.

Santang kakaon sanda hay nag-estorya man ro kuring nga taga-siyudad hanungod sa anang kabuhi. Kon ano ro adlaw-adlaw nana nga ginaobra sa siyudad.

"Sayod ka, manami ro pagkaon igto. Kaeain-eain nga karne ag isda ro amon nga suea. Abu ka nga makit-an nga mga butang ag mga manami ro mga lugar nga pwede mo nga maagtunan. Buko't makataeaka!"

"Matuod ron?" Nasilaw ro kuring nga taga-uma sa pagkangay ku anang amigo.

"Matuod, busa kon gusto mo, ako man ring bisitahan. O basi gusto mo nga mag-imaw eon lang kita igto.

Pagkatapos it ilabas hay dali-dali nga nag-eaong agod maghalin ro kuring nga taga-siyudad. Indi nana masarangan nga makita ro kapobrehan it pangabuhi ku anang amigo.  Gakaeat ro mga papel ag mga dahon sa sueod ku andang baeay.

Sobra ku kasubo ku kuring nga taga-uma tag imaw eon lang nga isaea. Makaron eang nana hataeupangdan ro kaeueoy-euoy nana nga pangabuhi basi man sa sugid ku anang amigo nga taga-siyudad.

Pagkasunod nga domingo hay nagdesisyon ro kuring nga taga-uma nga magpasiyudad imaw agod bisitahan man nana ra amigo.

Nahilo imaw sa kaabu-abo nga mga saeakyan ag tawo nga nagapanaw sa karsada. Sangkire eon lang imaw maigpit ku sangka kotse kon owa eagi imaw kaeukso.

Grabe ra kahadlok. Haeos gakurogkurog ra eawas samtang katuktok imaw sa gate ku baeay ku anang amigo.  Mabahoe ro baeay nga ginaestaran ku anang amigo.

Ginpasaylo imaw. Sobra ra pagdayaw ku kuring nga taga-uma sa anang hakita.

Abu nga mga butang ra hakit-an nga owa sa uma. May radio, may TV, may aparador nga may saeamin.  Ag pareho sa ginhambae ku kuring nga taga-siyudad hay kanami gid man matuod ro mga suea nga gin-abibar kana.

“Ano ring mahambae?”pangutana ku kuring nga taga-siyudad. “Nailaan mo man rang lugar?”

“Huo, husto ka. Masadya gid man matuod nga magtiner sa siyudad. Iya tanan ro mga mananami nga taean-awon ag manami ro mga pagkaon,” hambae nana pero una pa gihapon ro anang kahadlok bangod sangkire eon lang gid imaw maigpit kaina.

Nakadesisyon eon gid man ro kuring nga taga-uma nga igto eon lang imaw mag-estar sa siyudad.

Samtang nagasinadya sanda hay eumutaw ro mabahoe nga bulldog. Ginngisihan sanda ag eumutaw ro maeagku nga mga bangkil. Ag gindunganan pa it pag-eahay.

Nataranta sanda, ag dungan sandang dumaeagan pasaka sa aparador nga maeapit ag igto sanda nagpanago.

Pagkatapos it paglinahay ku ayam imaw eang nana mataeupangdan ro kamatuuran.

“Indi ko gali kinahangean ro sobra nga kanami it pangabuhi kon ro kabaylo  kara hay peligro sa kabuhi ko.”

“Anad ako sa makarayang sitwasyon,” hambae man ku kuring nga taga-siyudad.

Umuyog ra ueo ku kuring nga taga-uma. “Indi ko masangan nga mangabuhi sa malinong ag masadya nga lugar kon owa man ako it kalinungan.”

Imaw eon lang ra ag mag-eaong ro kuring nga taga-uma sa anang amigo.

Leksiyon: Alinon mo man ro manggad kon owa ka ma’t kahilwayan.

No comments: