Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 08, 2015

Ay, Buhay!

Ay, Buhay!
ni
Melchor F. Cichon.
February 7, 2015

Nakatayo
Ang isang taong
Grasa
Sa harap ng isang
Aquarium.

"Mabuti pa ang Golden Fish
Kahit hindi nakakakita ng langit,
Busog na busog naman."

"Ako, nakikita ko ang buong
Kalangitan,
Gutom naman."

No comments: