Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 15, 2015

Kon Ugsad

Kon Ugsad
ni Melchor F. Cichon
as of February 15, 2015

Ugsad.

Nagbuka ro bungsod. Ag nagguwa ro itom nga hari ag reyna it mga duwende.

Nagpamasyar sanda sa Plaza it Lezo.

May hakita sanda nga gwapahon ng ungang baye nga nagapamueot it bueak it mga narra.

Nag-ilis it ordinayong eambong ro reyna ag nag-ilis it puti nga panit. Ginpaeapitan na ro unga ag ginpangutana.

“Ham-at ginapueot mo ro mga bueak it narra?”

“Ginapueot ko ra agod himuon nga kolentas ag ibaligya sa may simbahan agod ibakae ko't bueong ni Nanay. Magsakit abi imaw."

Ginbakae it reyna ro tanan nga bueak nga napueot it unga. Sangka puyo nga mga bueawan ro gintao it reyna sa unga. Nagpasaeamat ro unga sa reyna ag nag-uli.Ginsunod ka tueok ku reyna ro pagpanaw ku unga.

 Pag-abot sa andang baeay.

“Inay, bastante eon ro atong kwarta nga inugbakae it imong bueong. Ginbakae it sangka baye ro tanan nga bueak it narra nga hatipon ko.”

Owa magbuhay hay nagmayad ro nanay ku unga.

Pagkataliwan it limang dag-on hay nabantog nga namatay ro reyna it mga duwende.

Nagbalik sa piniio ku hari ratong unga nga hakita nanda sa plaza.

Gintawag ku hari ro anang mga sundalo agod usisaon kon siin gaestar ratong bayeng hakita nanda sa plaza.

Pagkataliwan it daywang adlaw hay nagreport sa hari ro anang tawuhan.

“Mahal nga hari, igto gali sa Sta. Cruz gaestar ratong unga. Si Ambong kuno ra ngaean.

Kada hapon hay ginaagtunan it hari si Ambong ag ginaregaluhan it mga kobyertos nga bueawan. Sa primero indi mag-atubang si Ambong sa hari it mga duwende ay bukon it  kaparehas kana nga awo. Owa't eabot kara hay maitom ra nga klaseng duwende ag sa pagkasayod nana nga ro mga maitom nga duwende hay mapintas. Ag nahuya imaw nga masayran it ibang tawo nga ra asawa hay duwende.

Pero sa ulihi hay nahueog gid man ra buot ni Ambong sa hari.

Ag nagpasugot imaw nga magmunot sa kaharian it mga duwende, igto sa idaeum it eugta. Igto sanda ginkasae sa palasyo it hari.

Hakita ni Ambong nga haeos tanan nga mga kakamitan sa kaharian it dwende hay himo sa bueawan, halin sa kabkab hasta sa andang lamesa.

Ugaling ginapanumdom ni Ambong ra nanay. Pero ro hambae ka anang nanay hay indi imaw magkahawag kana ay may daywa pa man imaw nga mga magueang nga magadipara kana kon hinali nga imaw hay magmasakit.

Ag ginapabisita man ku hari si Ambong sa anang nanay sa kada ugsad.

No comments: