Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, February 14, 2015

Kon Ugsad

Kon Ugsad
ni Melchor F. Cichon
as of February 14, 2015


Ugsad.
Nagbuka ro eugta. Ag nagguwa ro hari ag reyna it mga duwende.

Nagpamasyar sanda sa Plaza it Lezo.

May hakita sanda nga gwapahon ng ungang baye nga nagapamueot it bueak it mga narra.

Nag-ilis it ordinayong eambong ro reyna ag ginpaeapitan ro unga. Ginpangutana it reyna ro unga.

“Ham-at ginapueot mo ro mga bueak it narra?”

“Ginapueot ko ra agod himuon nga kolentas ag ibaligya sa may simbahan agod ibakae ko't bueong ni Nanay. Magsakit abi imaw."

Ginbakae it reyna ro tanan nga bueak nga napueot it unga. Sangka puyo nga mga bueawan ro gintao it reyna sa unga. Nagpasaeamat ro unga sa reyna ag nag-uli.Ginsunod ka tueok ku reyna ro pagpanaw ku unga.

“Inay, bastante eon ro atong kwarta nga inugbakae it imong bueong. Ginbakae it sangka baye ro tanan nga bueak it narra nga hatipon ko.”

Owa magbuhay hay nagmayad ro nanay ku unga.

Pagkataliwan it limang dag-on hay nabantog nga namatay ro reyna it mga duwende.

Nagbalik sa piniio ku hari ratong unga nga hakita nanda sa plaza.

Gintawag ku hari ro anang mga sundalo agod usisaon kon siin gaestar ratong bayeng hakita nanda sa plaza.

“Mahal nga hari, igto gali sa Sta. Cruz gaestar ratong unga. Si Ambong kuno ra ngaean.
Kada hapon hay ginaagtunan it hari si Ambong ag ginaregaluhan it mga kobyertos nga bueawan.Sa primero indi mag-atubang si Ambong sa hari it mga duwende ay bukon it  kaparehas kana nga awo. Ag nahuya imaw nga masayran it ibang tawo nga ra asawa hay duwende.

Pero sa ulihi hay nahueog gid man ra buot ni Ambong sa hari.

Ag nagpasugot imaw nga magmunot sa kaharian it mga duwende, igto sa idaeum it eugta.

Hakita ni Ambong nga haeos tanan nga mga kakamitan sa kaharian it dwende hay himo sa bueawan, halin sa kabkab hasta sa andang lamesa.

Ugaling ginapanumdom ni Ambong ra nanay. Pero ro hambae ka anang nanay hay indi imaw magpanumdom kana ay may daywa pa man imaw nga mga magueang nga magadipara kana kon hinali nga imaw hay magkasakit.

Ag ginapabisita man ku hari si Ambong sa anang nanay sa kada ugsad.

No comments: