Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 13, 2016

Si Juan Tamad ag ro mga Alimango

Si Juan Tamad ag ro Mga Alimango
                                                               Ginsueat it Oman ni
                                                                   Melchor F. Cichon
                                                                      March 13, 2016

Dominggo it agahon.
Adlaw it tindahan sa andang banwa ni Juan Tamad.
Ginsugo imaw ka nanay nga magbakae it alimango,  tambo, tagabang ag kinuskos nga niyog agod may anda nga tinuea sa andang ihapon. Raya gid abi ro gusto ni Tatay na nga kan-on, kapin pa gid kon may tuba.
Mga alas nuybe't agahon naghalin si Juan sa andang baeay. Nagtikang eang imaw. Mga sangka kilometro man lang abi ro kaeayo ku tindahan sa andang baeay.
Pag-abot ni Juan sa tindahan hay may habilin pa man nga baligya nga alimango. Bumakae imaw. Nagbakae man imaw it siniad-siad nga tambo, dahon it tagabang ag kinuskos nga niyog.
Ag nag-uli eon si Juan.
Samtang nagatikang-tikang si Juan, napanumdom ni nana nga may paagi gid nga mag-ugan ro anang ginabit-bit. Nag-agto imaw sa may pangpang it suba. Ag ginhukas nana ro higot it mga alimango. Ag ginhambaean ro alimango nga magpaanod-anod eang sanda sa sueog it tubi ag kinahangean nga sa binit eang sanda mag-agi agod makontrol nanda ro andang pag=eangoy-eangoy.  Ginbilinan pa gid ni Juan nga kon umabot eon sanda sa lugar nga may dalipi  hay igto eon sanda magtakas ay ro baeay nanday Juan hay sa atubang man lang ku ruyon nga dalipi. Nagbabay pa si Juan sa mga alimango samtang gaeusob sanda sa tubi.
Bangod sa ihapon pa man eahaon ro mga alimango hay nag-agi anay si Juan sa plaza agod maghampang sa slide ag sa duyan-duyan igto. Igto eon man imaw nag-ilabas sa plaza ay may baeon man imaw nga linaga nga saging ag may bilog nga kaeamay nga puea.
Mga alas tres eon it hapon si Juan nagpanaw pauli sa andang baeay.
Pag-abot sa andang baeay hay ginpangutana imaw ka anang nanay kon siin eon ro alimango nga ginpabakae kana. Nagsabat si Juan nga ginpauna uli ro mga alimango, nagbabay pa ngani imaw kanda.
"Ay gali, ha!," hambae ka nanay. "Eapit riya ay may ihambae ako kimo."
Eumapit si Juan sa nanay na.
"Pila nganing bilog ratong ginbakae mo nga alimango?"
"Tatlo, 'Nay."
"OK. Ag bue-on mo ro paha ni Tatay mo ag humapa ka sa saeog."
Pag-abot it paha ni Juan sa nanay na, humapa si Juan sa saeog.
"Pila nganing bilog ratong alimango?"
"Tatlo, 'Nay."
"Sige, huyapon mo ha!"
"Pak!"
"Saea."
"Pak!"
"Daywa."
"Pak!"
"Tatlo."
"Mauman ka pa?"
"Indi eon gid 'Nay."

No comments: