Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, March 09, 2016

Si Juan Posong nga ManaeagnaSi Juan Posong nga Manaeagna
Ginsueat it Uman ni Melchor F. Cichon
March 9, 2016

Maski ano nga pangisog kay Juan Posong nga magsueod sa klase, indi man gihapon imaw magsueod. O maski bunaean pa imaw ka Nanay na it silhig, indi man gihapon imaw magsueod sa anang klase. O maski doblehon pa ra baeon nga hotdog indi man gihapon imaw magsueod sa anang klase.
Ag kon magpanaw man imaw sa andang eskuylahan, indi man gihapon imaw magsueod sa andang klase. Igto ta imaw sa plaza maghampang it holen o touching kaibahan ku ibang unga nga bulakbol man sa andang klase. Ag kon oras eon it pag-uli it mga estudyante, mauli man si Juan.
Kon owa eon si Juan sa andang baeay gapahaum eon dayon ra Nanay kon ano ra eahaon nga kaean-on pagkatapos it ilabas.
Sangka agahon, nag-eaong si Juan nga masueod sa andang klase ag daea-daea na ra bag nga may libro ag iba pa nana nga gamit pang-eskuyla. Ag anang pagkaon sa ilabas.
Pero bag-o imaw maghalin hay naghambae imaw kay Nanay na nga maski owa imaw sa baeay hay masayran nana kon ano ro eahaon ni Nanay na sa hapon ngaron.
“Matuod?”, hambae ka Nanay. “Masayran mo kon ano rang eahaon hinduna?”
“Huo, Nay!” sabat ni Juan.
Pagkatapos na it ilabas hay nag-uli si Juan. Embes nga magsueod imaw sa andang baeay, nagsaka si Juan sa puno it santoe nga maeapit sa andang kusina kon siin permi gaeaha ra nanay it mga kaean-on. Igto makita ni Juan kon ano ro ginaeaha ni Nanay na.
Ginbantayan ni Juan si Nanay na. Ag hakita na nga nagahaea it bingka si Nanay na.
Pagkakita na nga nagapaeauli eon ro mga estudyante hay nanaog si Juan sa santoe, daea-daea man ron ra anang bag.
Pagkasaka ni Juan sa andang baeay hay nagbisa imaw sa anang Nanay. Ag naghambae.
“Nay,” hambae na, “ hasayran ko kon ano ring ginhaea kaina. Ginbutang mo pa ngani sa lamesa ag gintak-eoban it nigo.”
“Abaw ah, manugtugma gid rang palangga nga kamanghuran.”
“Ako pa!”, sabat ni Juan.
Ku masunod nga adlaw hay natugma eon man ni Juan kon siin ni Nanay na ginbilin ra anang maeam-an. Owa kasayod si Nanay na nga gintago rato ni Juan sa andang altar.
Ginpangsugid ni Nanay na sa andang kaeapit ro abilidad ni Juan sa pagtugma. Abu ro nagpati. Nagbantog si Juan sa andang barangay nga manugtuma. Sa ulihi ro tawag nanda kay Juan hay si Juan Manaeagna.
Owa sanda kasayod kon ano ro ginhimo ni Juan.

No comments: