Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, March 10, 2016

Ro Paka nga Nagapakuno-kuno nga DoktorRo Paka nga Nagapakuno-kuno nga Doktor
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
March 10, 2016

May sangka paka, nga natak-an eon magtiner sa anang ginaestaran nga katunggan, hay nag-eumpat-eumpat paguwa sa mabasa nga lugar., ag nagproklamar  sa tanan nga mga kasapatan nga mayad gid imaw nga doktor ag makabueong it tanan nga mga masakit sa kalibutan.
Nagdueomog kana ro mga kasapatan samtang ginabandera nana ra bueong nga sa bote. “Hara,” hambae na, “ro makakangawang bueong. Owa’t masakit nga indi nana mapamayad. 
Eumapit ro sangka singgaeong (fox), ag naghambae: “Sin-o ka,” hambae ku singgaeong, “nga nagapakuno-kuno nga makabueong it tanan nga baeatian nga ikaw ngani gaeumpat-empat  sa kalibutan nga may baka nga mga siki, kulinot nga mga panit, ang may mutlog nga mga mata?”

Leksiyon:  Ro mga doktor hay dapat buengon anay nanda ro andang kagalingon.

No comments: