Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, March 10, 2016

Si Juan Posong nga Naghandum Mangasawa


Si Juan Posong nga Naghandum Mangasawa
Ginsueat it Uman ni Melchor F. Cichon.
March 19, 2016

Gusto gid ka nanay ni Juan Posong nga magpangasawa eon imaw ay 35 eon ra edad. Naingganyo si Juan nga mangasawa.

Pero ginhambaean imaw ka nanay nga ro usuyon nana nga pangasaw-on nga daeaga hay tagmahipuson, ag mahinay eang kon maghaeakhak.

Halin kato hay nagpanaeambaeay-baeay si Juan agod masayran na kon sin-o sa anda nga banwa ro baye nga ginahamdum nana nga pangasaw-on. 

Pero owa gid imaw't kakita.

Sa anang pag-uli, nakaagi imaw sa sementeryo. May hakita imaw rito nga baye nga inug-eubong. Ginhinambaean na. Pero owa gid gasabat. Sa panan-aw ni Juan hay raya eon ro baye nga gina-inusoy na nga pangasaw-on. Gin-uli ni Juan ro bangkay sa andang baeay ag ginpakita na sa anang nanay.
Gin-akigan si Juan ka anang nanay kon ham-at bangkay ta ra gindaea sa andang baeay. Hambae ni Juan nga mahipos gid mat-a ratong baye. Mabaho eang galing sa ginhawa.
Bangod indi gusto ka nanay ni Juan ratong gindaea na sa andang baeay, ginbalik eon lang ni Juan ratong bangkay sa sementeryo.

Sangka adlaw, nabatyagan ni Juan nga mabaho man kon imaw magginhawa, busa sa panan-aw na hay patay eon imaw.

Bangod kara, nag-agto imaw sa suba ag nagpaeutaw-eutaw sa tubi.

Samtang ginaanod imaw it sueog ku suba, napaanod imaw sa may pangpang kon siin may hakita imaw nga euto nga bungueang saging. 

"Abaw kanamit kunta nga kan-on ron ba", hambae ni Juan, "galing patay eon ako!"

Owa gid imaw magbangon ag magtakas agod bue-on ro saging.

Sa ulihi, namatay gid man si Juan sa kagutom ag siyempre napatay imaw nga owa kapangasawa.

No comments: