Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, January 10, 2017

Kadueoman

Kadueoman
Ni Melchor F. Cichon
January 10, 2017

Bukon eang
It eutayon ag madanlog
Ro atong daean,
Mapuea-puea pa
Bangud sa mga nagkaeauea
Nga dugo halin sa mga pamaeay
Nga gintokhang.
Raya eon siguro
Ro giring
Ku mga ginhambae
Nga “I am sorry”
Ag “I apologize”
Sa mga nagkaeatumba
Nga owa’t eabot sa druga.
Samtang….
Padayon ro pagpinangamuyo
Ku mga tawo nga nadueanan
It andang Tatay, Nanay, Unga,
Igmanghod nga tapuson eon rayang
Kadueoman.

No comments: