Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, January 28, 2017

Si Mangtas ag si MasuesogSi Mangtas ag si Masuesog
ni Melchor F. Cichon
January 29, 2017


Gahangus-hangos  si Masuesog, nga sangka eanggam,  sa pag-abot nana sa andang kuta, ag eagi-eagi hay nagbantala imaw nga una si Mangtas nga kuring sa baeay nanday Tay Itsong kon siin sanda permi gapanakaw it karne ag isda. Kon owa eagi-agi kuno imaw ka alagwa, sigurado gid nga nautod sa ueo.
   Busa nagtawag dayon it emergency miting ro mga eanggam agod makausoy sanda it paagi kon paalin sanda makapaeagiw kay Mangtas.
    May nagsuhisyon nga kon mahigtan eang kunta it kiling-kiling sa liog ni Mangtas hay masayran eagi-agi nanda kon una si Mangtas ag makapaeayo eagi sanda. Pero kon sin-o ro mahigot sa liog ni Mangtas hay ruyon ro andang mabahoe nga problema.
May naghambae nga kon paalin nanda mahigot ro kiling-kiling sa liog ni Mangtas. Hambae nana nga manakaw sanda it karne-baboy ag ihag-om nanda ra sa Tanduay agod kon kan-on ra ni Mangtas  hay mahilong imaw.
May isaea pa gid nga eanggam ro naghambae nga may hakita imaw nga kiling-kiling sa baeay ni Baby Saring.  Pwede kuno nana ra nga mabueo.
Gintunga ni Masuesog ro anang kaibahan.  Ro sangka grupo hay manakaw it karne-baboy sa kaeapit baeay ni Tay Itsong. Ag ro sambilog pa nga grupo hay manakaw it kiling-kiling sa baeay nanday Baby Saring.
Tag kumpleto eon ro anda nga gamit, gin-eunob nanda it sangka adlaw ro karne-baboy sa Tanduay ag pagkagabii hay ginbutang nanda sa idaeum it bag-ong ginplorwakan nga lamesang kaean-an nanday Tay Itsong.  Ginbilin nanda ro kiling-kiling sa may pwertahan it kusina. 
 Sumaka dayon sanda tanan sa kisame it baeay ni Tay Itsong.
Ginlingling  ku mga eanggam kon ginapaeapitan eon ni Mangtas ro andang paon.   Owa magbuhay hay  ginpaeapitan gid man ni Mangtas ro andang paon. Ana ra nga ginsimut-simutan.  Mangan-angan hay hataeupangdan nanda nga gahapay-hapay si  Mangtas ag natumba.
Dali-dali nga nanaog si Masuesog ag ginbuoe ro kiling-kiling.  Dahan-dahan imaw nga nagtikang paeapit kay Mangtas, ugaling tag mga sang dangaw eon lang imaw kay Mangtas hay hadanlog imaw ag nagtunog ro kiling-kiling.
Nagbungkaeas si Mangtas ag hakita nana si Masuesog. Gulpi nana ra nga gindakmae sa liog. Ag naghambae:  “Haugman ko man eagi nga iya kamo ag hakita ko man nga nagbutang kamo it paon riya. Eaum ninyo siguro nga kan-on ku rayang karne-baboy, ano?  Sa mga Muslim, nga katuead ko,  owa kami gakaon it karne-baboy, apang manami usangon ring ueo.”No comments: