Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, January 14, 2017

Pangamuyo Kay Patron San Isidro, revised

Pangamuyo Kay Patron San Isidro Labrador
ni
Melchor F. Cichon
April 7, 2017


Ginahigugma namon nga Patron San Isidro Labrador,
Hantop gid sa among tagipusuon ro pagpapasaeamat namon Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku among kaeanasan,
Ku among kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Ginahigugma namong Patron San Isidro Labrador ,
Abu gid ro among pagpasaeamat Kimo
Ay bangod sa pagbulig Mo, Patron San Isidro Labrador,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa it Lezo
Ag nagtimgas ro mga pananum namon,
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong,
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa amon nga mga kaeanasan,
Sa amon nga mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay.
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa’t katapusang pagbulig
Ninyo Santo San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.
 

***********

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
ni Melchor F. Cichon
March 27, 2017, 5:30 p m.

Ginahigugma namon nga Patron, San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Ginahigugma namon nga Patron San Isidro,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo
Ay bangod sa pagbulig Mo, Patron San Isidro,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa it Lezo
Ag nagtimgas ro mga pananum namon,
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mains, baeatog,
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa amon nga mga kaeanasan,
Sa amon nga mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay.
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa’t katapusang pagbulig
Ninyo Santo San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.


*****************

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017
revised, March 27, 2017, 5:00 p m.

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.
***

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy 
Ag iba pa nga mga produkto 
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig 
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.

No comments: