Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, January 03, 2021

Flash Fiction, Ay Wala Na!

 Namalingke ang mag-ina.

Nanay: Anak, humawak ka lang sa bulsa ko para hindi ka mawawala.

Inday: Opo, 'Nay.

Pagkalipas ng kalahating oras.

Tindera: Ito po ang bangos, dalawang kilo po yan. Bale tatlong daang piso po lahat yan.

Hinanap ng nanay ang pitaka niya sa kanyang bulsa. Pero wala na,  pati yong anak niya.

No comments: