Total Pageviews

Search This Blog

Monday, January 04, 2021

Libre Eon Man Ro Among Pamahaw

 

Libre Eon Man Ro Among Pamahaw
ni Melchor F. Cichon
January 4, 2020
 
Si Annie naglingkod sa bangko
Gakaon it tamilok.
Agod owa't makapangayo kana,
Tumalikod imaw sa anang mga kabarkada.
Nagtunton kana ro eamang
Ag ginkamangan imaw it tagasaw.
Sa anang kahadlok,
Gulpi imaw nga tumindog
Ag dumaeagan.
Ra ginakaon-kaon nga tamilok sa eugta nahueog.
Humaeakhak si eamang ag si tagasaw.
Hambae nanda:
"Libre eon man ro among pamahaw."

No comments: